Skolebestyrelser

Alle skoler skal have en skolebestyrelse. I skolebestyrelsen samarbejder forældre, elever og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelser

Fold alle ud

Skolebestyrelsens sammensætning

På hver skole er der en skolebestyrelse. I skolebestyrelserne på de 6 folkeskoler sidder der 7 forældre, 2 medarbejdere fra skolen, 2 elever, skolens leder og viceskoleleder samt et kommunalbestyrelsesmedlem som tilforordnet.
Forældrene i skolebestyrelsen er valgt af og blandt forældre til de børn, der går i skolen. Forældrene vælges for 4 år ad gangen.

Skolebestyrelsens kompetence

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.
Skolebestyrelsen udarbejder blandt andet principper for undervisningens organisering, børnenes timetal, valgfag på skolen, arbejdets fordeling mellem lærerne, samarbejde mellem hjem og skole og principper for lejrskoler og praktik.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider