SSP-samarbejde

SSP står for et bredt samarbejde mellem Skole, Social- og Sundhedsforvaltning og Politi - blandt andet om at koordinere indsatsen for at forhindre børn og unge i at komme ud i kriminalitet og misbrug.

SSP-samarbejde i Rødovre Kommune

Hvad er SSP

SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem kommune og politi. SSP som samarbejdsform er en samordnet, koordineret tværfaglig indsats mellem skoleområdet, Social- og Sundhedsforvaltningen og lokalpolitiet. Alle tre instanser forpligter sig til at samarbejde om kriminalitetsforbyggende tiltag. Rødovre Kommune har ansvaret for at koordinere SSP-samarbejdet.

SSP-Rødovre har deres egen hjemmeside

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider