Idrætsprofilskolen

Valhøj Skole er Rødovre Kommunes idrætsprofilskole med idrætsklasser på 7. til 9. klassetrin.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning til idrætslinjen

Husk at have MitID klar.

For at kunne gennemføre selvbetjeningsløsningen skal udtalelser fra både nuværende skole og klub indhentes. Det er også vigtigt, at elevens motiverede ansøgning er klar inden du logger ind med NEM ID og benytter den elektroniske ansøgningsblanket.

Det er vigtigt at punktet "Ansøgning til idrætslinjen" under idrætsprofilskolen læses grundigt, inden man starter forløbet.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Skoleområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Idrætsprofilskolen

Fold alle ud

Idrætslinjen

Idrætslinjen optager hvert år 24 elever i 7. klasse, der alle dyrker idræt på højt niveau. Eleverne i idrætsklasserne har ambitioner om at udvikle sig i deres idræt samtidig med, at de har viljen til at yde en ekstra indsats for, at der er plads til både skole og øget træningsmængde. På idrætslinjen er der træning i skoletiden 2 gange om ugen på fem idrætsspecifikke linjer og en generel linje (Fysisk træning). 

 • Taekwondo
 • Ishockey
 • Kunstskøjteløb
 • Håndbold
 • Fodbold
 • Fysisk træning

Fysisk træning er den generelle linje, der henvender sig til de udøvere, der dyrker en anden sportsgren end dem, hvor vi tilbyder idrætsspecifik træning.

Ansøgning til idrætslinjen

Hvem kan søge?

 • Eleven skal være 6. klasses elev i optagelsesåret
 • Eleven deltager i kampe/konkurrencer på højest mulige sportslige niveauer i klubben
 • Eleven træner minimum tre gange om ugen på optagelsestidspunktet
 • Eleven skal have deltaget i én prøvetræning inden ansøgningsfrist
 • Eleven skal udvise almindelige skolefærdigheder
 • Eleven skal have en positiv indstilling og vilje til både skolearbejde og målrettet træning

Hvordan søger man?

Ansøgningen udfyldes og sendes på Rødovre Kommunes selvbetjeningsløsning  inden ansøgningsfristens udløb. For at kunne gennemføre selvbetjeningsløsningen skal udtalelser fra både nuværende skole og klub indhentes. Det er også vigtigt, at elevens motiverede ansøgning er klar inden du logger ind med NEM ID og benytter den elektroniske ansøgningsblanket.

For at kunne gennemføre selvbetjeningsløsningen er der behov for følgende oplysninger. 

Ansøger 

 • Generelle kontaktoplysninger om forældre og ansøger
 • Elevens motiverede ansøgning vedhæftes som bilag

Udtalelse - skole

 • Udtalelsen skal omhandle de personlige, faglige og sociale kompetencer, som eleven udviser i skolen
 • Faglig status i dansk, engelsk og matematik
 • Motivation for uddannelse og lyst til læring
 • Ansvarlighed bl.a. i forhold til at overholde aftaler og være forberedt til timerne
 • Samarbejdsevner herunder at kunne løse opgaver sammen med andre og bidrage positivt til fællesskabet
 • Hensyn i forhold til at vise forståelse og respekt for andre mennesker
 • Mødestabilitet herunder rettidighed og fravær

Skoleudtalelsen kan vedhæftes som bilag eller kopieres ind i svarfelterne. Øvrige relevante bilag i forhold til skolegang kan også vedhæftes.

Udtalelse - klub

 • Udtalelsen skal omhandle de idrætslige og sociale kompetencer eleven udviser i klubben. 
 • Nuværende klub
 • Niveau/række
 • Hvor mange timer om ugen bruger udøveren på træning og kamp i gennemsnit
 • Navn på nuværende træner
 • Træners telefonnummer
 • Træners e-mail

Klubudtalelsen kan vedhæftes som bilag eller kopieres ind i svarfelterne. Øvrige relevante bilag i forhold til udøveren kan også vedhæftes.

Prøvetræning

Det er obligatorisk at deltage i en prøvetræning i forbindelse med ansøgning om optag på idrætslinjen. Her er det muligt at få et indtryk af trænerne og faciliteterne. Du deltager sammen med vores nuværende elever, som kan fortælle om hverdagen i idrætsklasserne.

Vi træner normalt mandage og onsdage i tidsrummet kl. 8.00-9.30. Prøvetræning aftales med skolens idrætskoordinator og foregår fra november. Prøvetræning skal være gennemført inden ansøgningsfristen.

Informationsmøde

I november holder Valhøj Skole informationsaften for alle interesserede udøvere og forældre. Kom og hør om skolen generelt og de muligheder og udfordringer som idrætslinjen byder på. Der vil både være nuværende idrætsklasseelever og trænere til stede, som kan fortælle, hvordan det er at gå på en idrætsskole, og hvordan der bliver arbejdet til morgentræning. 

I år er informationsmødet onsdag den 23. november 2022 kl. 17.00-18.00 på Valhøj Skole, Festsalen, Rødager Allé 102, 2610 Rødovre.

Frister

Ansøgning og bilag sendes på Rødovre Kommunes selvbetjeningsløsning inden ansøgningsfristens udløb. Det er vigtigt at ansøger har deltaget i en prøvetræning inden da.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. marts 2023 til skoleåret 2023-2024

Efter fristen indkaldes udvalgte ansøgere sammen med deres forældre til en samtale. Når samtalerne er gennemført udvælges 24 elever til idrætsklassen. Alle der har ansøgt får besked i starten af april. 

Hold øje med yderligere information og vigtige datoer på skolens hjemmeside eller kontakt skolens idrætskoordinator.

Valhøj Skole har deres egen hjemmeside

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider