Ældrecentret Broparken

Ældrecentret Broparken afsluttede i år 2005 en større til- og ombygning med plads til 78 borgere i ét-rums boliger. Centret er nu indrettet med boliggrupper af forskellige størrelser, fra 8 til 12 boliger. Boligerne er ét-rums boligtyper med tilhørende fælleslokaler. I hvert afsnit er der store spise- og opholdsarealer.

I 2011 udvidede Ældrecentret med yderligere 30 pladser, som modtager borgere i rehabiliteringsforløb. I efteråret 2012 åbnes tillige 6 pladser til akut pleje. Pladserne er beliggende i nybyggeri Slotsherrens Vænge 6.

Ældrecentret har mange forskellige faggrupper ansat. Enhver har sit eget arbejdsområde, men tværfagligheden og samarbejdet om de mange forskelligartede opgaver er alle med udgangspunkt i beboernes liv. 

Ældrecentret er opdelt i 5 hovedområder: 

  1. Administrationen
  2. Plejeenheden
  3. Serviceafdelingen
  4. Centralkøkkenet
  5. Teknisk afdeling 

Ældrecentret Broparken har deres egen hjemmeside - klik her...

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider