Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Det er mulig at låne eller få tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemidler

Her kan du benytte NemID / digital signatur, udfylde elektronisk uden NemID. 

Her kan du ansøge om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning.

Start selvbetjening

Ansøg om støtte til bil

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

 1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
 2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, eller
 3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil? 

Hvis du kan svar ja til ovenstående, er dette selvbetjeningsforløb relevant for dig.

Start selvbetjening

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Fold alle ud

Aftaler med leverandører

Rødovre Kommune har med virkning fra den 1. november 2011 indgået en ny aftale om levering af hjælpemidler med udvalgte firmaer.

HjælpemidlerLeverandør
Ortopædiske skoSahva A/S
Ortopædiske fodindlægSahva A/S
KompressionsstrømperSahva A/S
BrystproteserBandagist DK og ID lingeri
Bandager m.m.Sahva A/S

Firma og adresse fremgår af den konkrete bevilling til ’kropsbårne hjælpemidler bevilget i henhold til Lov om Social Service § 112.

Hvis du vælger at bruge ovenstående leverandører, er hjælpemidlerne gratis med undtagelse af ortopædiske sko, hvor der er en egenbetaling. 

Vælger du en anden leverandør, skal du selv betale en eventuel prisforskel. Vi skal have et skriftligt tilbud, så vi kan beregne tilskuddet og den eventuelle difference, du selv skal betale.

Bemærk venligst hvis du læser denne tekst på en mobiltelefon, at du ikke kan bruge NemID fra visse typer mobiltelefoner!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Visitationen på telefon  3637 7400.

Hvis din funktionsevne er varigt nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få støtte til hjælpemidler og /eller boligændringer. 

Forudsætningerne for at låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder er:

 • At du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • At hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller.
 • At hjælpemidlet er nødvendigt for at du kan passe et job.
 • At hjælpemidlet ikke er at betragte som almindelig indbo.
 • At hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab.

Som hovedregel er hjælpemidlet gratis.

Tekniske hjælpemidler udlånes fra hjælpemiddeldepotet og skal tilbageleveres, når du ikke længere har behov for det.

Eksempler på hjælpemidler der kan søges i kommunen:

 • Ganghjælpemidler
 • Kørestole
 • Toiletforhøjere
 • Nødkald
 • Inkontinenshjælpemidler
 • Indlæg eller ortopædisk fodtøj
 • Stomihjælpemidler
 • Arm og benproteser
 • Optiske synshjælpemidler
 • Særlige informationsteknologiske hjælpemidler
 • Invalidebil

Information om støtte til køb af bil

Servicelovens § 114 handler om lån til køb af bil, særlig indretning af bil, særlige kørekortskrav, tilskud til erhvervelse af kørekort samt fritagelse for betaling af afgift for brændstof.

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, der gør det meget vanskeligt at dække dit daglige behov for kørsel uden brug af egen bil. Støtten ydes som lån.

Ved vurderingen lægges der vægt på din samlede evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, dit samlede kørselsbehov, alternative befordringsmuligheder samt kørselsformål. Det har en betydning om du kører til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Det koster penge at have bil - også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal anslået bruge op til 3.000 kr. månedligt til udgifter til f.eks. forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt vedligeholdelse og reparationer.

Støtte til handicapbil søger du om hos Visitationen ved at benytte selvbetjeningslinket eller kontakte os på tlf. 36 37 74 80 eller mail til rk@remove-this.rk.dk  

Parkeringskort til biler

Har du brug for et parkeringskort (handicapskilt), skal du søge det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Eksempler på boligændringer:

 • Opsætning af greb.
 • Fjernelse af dørtrin.
 • Opsætning af ramper.

Hvordan søger du:

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel eller en boligændring skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet kan du få udleveret i borgerservice

Henvendelse for yderligere information:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Ældre- og Handicapafdelingen
Visitationen

Egegårdsvej 64
Tlf. 36 37 74 00
Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 08.30 – 09.30
E-mail: rk.@rk.dk - Att.: Visitationen 

Du kan også besøge Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddelbase på www.hmi-basen.dk. Du skal blot være opmærksom på, at der i hjælpemiddelbasen findes mange hjælpemidler, som ikke er omfattet af ovenstående.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider