Støtte til køb af bil

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om støtte til bil (servicelovens § 114)

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

  1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
  2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, eller
  3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil?

Hvis du kan svar ja til ovenstående, er dette selvbetjeningsforløb relevant for dig.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Servicelovens § 114 handler om lån til køb af bil, særlig indretning af bil, særlige kørekortskrav, tilskud til erhvervelse af kørekort samt fritagelse for betaling af afgift for brændstof.

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, der gør det meget vanskeligt at dække dit daglige behov for kørsel uden brug af egen bil. Støtten ydes som lån.

Ved vurderingen lægges der vægt på din samlede evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, dit samlede kørselsbehov, alternative befordringsmuligheder samt kørselsformål. Det har en betydning om du kører til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Det koster penge at have bil - også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal anslået bruge op til 3.000 kr. månedligt til udgifter til f.eks. forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt vedligeholdelse og reparationer.

Støtte til handicapbil søger du om hos Visitationen ved at benytte selvbetjeningslinket eller kontakte os på tlf. 36 37 74 80 eller send e-mail via Digital Post.

Parkeringskort til biler

Har du brug for et parkeringskort (handicapskilt), skal du søge det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Læs mere om de forskellige muligheder for at få støtte til din transport 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider