Forebyggende hjemmebesøg

For at øge borgerens tryghed og at støtte borgeren i fortsat at klare hverdagen selv tilbyder kommunen et forebyggende hjemmebesøg til en række ældre borgere.

Besøget foregår som besøg af og samtale med en forebyggende sygeplejerske. Samtalen drejer sig om det, der optager den enkelte i hverdagen. Det kan f.eks. være trivsel, sundhed, boligsituation, økonomi og tanker om fremtiden. Under besøget kan sygeplejersken give råd og vejledning bl.a. om aktiviteter og støttemuligheder. På baggrund af besøget kan sygeplejersken visitere til andre ydelser inden for Social- og Serviceloven.

De borgere, der får tilbudt forebyggende hjemmebesøg er alle borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen, eller kun modtager praktisk hjælp:

  • det år borgere, der bor alene, fylder 70 år
  • det år borger fylder 75 år
  • det år borger fylder 80 år
  • hvert år fra det år borger fylder 82 år

Udover disse besøg tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 til 81 år, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne eller efter ægtefælle eller samlevers dødsfald.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider