Hjemmehjælp - Generelt

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Visitation til hjemmehjælp

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Hjemmehjælp i Rødovre

Hvis du ikke længere selv kan klare din personlige pleje eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte.

Rødovre Kommune yder praktisk hjælp og personlig pleje til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund at nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hjælpen gives som varig eller midlertidig hjælp. Den varige hjælp er gratis, mens den midlertidige praktiske hjælp betales af modtageren beregnet efter husstandens samlede indkomst. 

Der er forskellige former for hjemmehjælp, og ud fra dit behov vurderes det, om du har brug for flere typer hjælp:

  • Personlig pleje: Det kan for eksempel være hjælp til bad eller at blive vasket, til at få tøj på, til komme ud af sengen eller til at spise.
  • Praktisk hjælp: Det kan for eksempel være hjælp til tøjvask, indkøb eller rengøring. 
  • Madservice: Du kan få leveret mad, hvis du ikke selv kan lave mad på grund af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der ydes også genoptræning og sygepleje til borgere med behov for det.

Sådan søger du

Hvis du har brug for hjemmehjælp, skal du, eller den du har givet tilladelse til det, henvende dig til Rødovre Kommunes Visitationsafdeling. Herefter vil du blive kontaktet af en visitator, der i samarbejde med dig og eventuelle pårørende vurderer dit behov for hjælp. 

Arten og omfanget af hjælpen bliver tildelt efter en konkret og individuel vurdering af dine behov og afhænger desuden af

  • dine muligheder for at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet,
  • om der er ægtefælle/samlever eller voksne hjemmeboende børn,

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider