Information om leverandører

Information om leverandører

I Rødovre Kommune er der valgfrihed mellem forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private, godkendte leverandører. 

Du skal vælge leverandør i forbindelse med visitation til personlig pleje og praktisk hjælp. 

Med hensyn til ydelserne ”Indkøb” og ”Madservice med udbringning” skal bemærkes, at du kun kan vælge én godkendt indkøbsleverandør og én godkendt madserviceleverandør.

Du kan skifte leverandør til den første i en måned. Der er en måneds varsel for ønske om skift af leverandør. 

Anmodning om skift af leverandør skal ske enten skriftligt til

Rødovre Kommune
Visitationen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre 

eller telefonisk til visitator. Visitators telefonnummer og telefontid fremgår af din afgørelse om hjemmehjælp.

Når du vælger leverandør, skal du være opmærksom på, at muligheden for at ombytte ydelser indskrænkes, hvis du vælger forskellige leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp.

På næste side kan du se, hvilke leverandører, der er godkendt i Rødovre Kommune. 

Oversigt over godkendte leverandører kan ses her.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Gunnekær 64
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider