Madservice med udbringning

Mulighederne for at få bragt mad

Madservice med udbringning

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 83 i Lov om social service.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Ydelsen skal dække borgerens behov for et varieret og ernæringsrigtigt hovedmåltid.

Hvad er formålet med ydelsen?

At sikre at borgere, der ikke selv kan tilberede et måltid, får et ernæringsrigtigt hovedmåltid

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Produktion af et almindeligt måltid og/eller diætkost. Maden produceres uden for borgerens bopæl.

Et måltid mad består af hovedret og forret eller dessert.

Måltidet kan indtages fx på et cafeteria, cafe, en lokal kro eller lignende eller måltidet kan hentes af borgeren.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Levering og anretning af måltider.

Hvem kan modtage ydelsen?

Pensionister, der på grund af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer har vanskeligt ved at tilbere-de dagens varme måltid.

Borgere, der skal have diætkost eller ernæringstætte menuer visiteres af diætist/sygeplejerske eller efter lægeordination.

Ydelsens omfang

Borgeren modtager dagens hovedmåltid. Visitator afgør ydelsens omfang.

Er der valgmulighed mht. leverandør?

Borgeren vælger selv leverandør. Det fremgår af leverandørernes informationsmateriale, hvilke typer af målti-der, de enkelte leverandører er godkendt til.

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra køkkenerne på Rødovre Kommunes plejehjem eller fra privat leverandør.

Kompetencekrav til udføreren.

Produktion af et almindeligt måltid mad udføres primært af faguddannet personale. Undtagelsesvis kan der benyttes ikke faglærte medarbejdere, der er oplært af faguddannet personale og som har de lovpligtige hygiejnekurser.

Produktion af diætkost eller ernæringstætte menuer forudsætter uddannelse som økonoma, diætist eller anden tilsvarende uddannelse.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Borgerens egenbetaling fastlægges en gang om året af Kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen.

Kvalitetsmål

  • At maden har en høj ernæringsmæssig kvalitet.
  • At maden skal være velsmagende og se indbydende ud.
  • At borgeren modtager madservice senest 2 hverdage efter at leverandøren har modtaget serviceafgørelsen.
  • At der ikke sker aflysning af produktion af måltid.
  • At afbestilling af måltidet kan ske til leverandøren inden kl. 10.00 hverdagen før.
  • At der er mulighed for valg mellem 2 eller flere hovedretter.
  • At der er mulighed for fravalg af forret eller dessert med regulering af pris også på enkelte dage.

Hvordan følges der op på ydelsen?

Visitatorerne foretager revisitation af ydelsen efter behov.

En af kommunen udpeget myndighedsperson foretager tilsyn og opfølgning med leverandørerne efter nærmere retningslinjer. Kommunalbestyrelsen kan inddrage fødevareregionernes vurdering i forbindelse med leverandørtilsynet.

Leverandørerne skal føre månedlig statistik over

  • Antal afbestillinger af madservice.
  • Antal dage fra afgørelsen er modtaget, til ydelsen er iværksat.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Leverandøren er som arbejdsgiver underlagt arbejdsmiljøloven og Fødevaredirektoratets love, regler og retningslinjer om hygiejne og egenkontrol. Medarbejderne har tavshedspligt.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider