Familiehuset Elektravej

Familiehuset er et tilbud er for børn, unge og familier i Rødovre Kommune. 
Henvendelse til Familiehusets tidligt forebyggende indsatser, Fødselssamarbejdet og Brobyggeren, kan ske direkte. 
Indgangen til de øvrige tilbud går gennem visitation fra en rådgiver i Børne- og Familieafdelingen.

Familiehuset Elektravej har deres egen hjemmeside 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider