Kontrolgruppen

Rødovre kommune har en kontrolgruppe, der skal være med til at forebygge og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeldelse af socialt bedrageri (Anonym)

Ved en anonym anmeldelse skal du ikke anvende din NemId

Start selvbetjening

Anmeldelse af socialt bedrageri (Ikke-anonym)

Ved en ikke-anonym anmeldelse skal du anvende din NemId

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kontrol med social snyd

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Socialt bedrageri

Fold alle ud

Hvad er socialt bedrageri?

Det er socialt bedrageri at give urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger om personlige forhold til kommunen og på den måde få offentlige ydelser, som økonomisk fripladstilskud, kontanthjælp mv. man ikke har ret til.

Kommunen har derfor oprettet en kontrolgruppe, der skal være med til at forebygge og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt.
Gruppen undersøger og behandler sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Dette arbejde tager udgangspunkt i et tæt tværfagligt samarbejde i kommunen og i samarbejde med blandt andet Politiet og SKAT.

Det går ikke ud på at forfølge de borgere, der modtager offentlige ydelser. Kontrolgruppens opgave er at medvirke til at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag, så kommunens borgere får de ydelser de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

Har du mistanke om socialt bedrageri?

Så har du mulighed for at foretage en anonym eller ikke anonym anmeldelse digitalt, pr brev eller telefonisk.

Alle henvendelser fra borgere og til borgere behandles professionelt og i overensstemmelser med landet lovgivning og god forvaltningsskik.

Anmeldelse af muligt socialt bedrageri

Anmeldelsen skal som minimum indeholde navn eller adresse på den eller de personener anmeldelsen drejer sig om samt hvilken type socialt bedrageri der er mistanke om. Derudover er egne observationer også vigtige.

En digital anmeldelse kan foretages anonymt eller ikke anonymt via selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Skriftlig anmeldelse skal ske til Rødovre Kommune, att. Kontrolgruppen, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre.

Du er også velkommen til at kontakte Rødovre Kommunes Kontrolgruppe på følgende tlf nr.: 36 37 76 55 eller 36 37 71 59.

Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke må oplyse dit navn, adresse og tlf nr.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider