Bandager og skinner

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Bandager og skinner

Kvalitetsstandard - Bandager og skinner

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Bandager og skinner skal medvirke til at borgeren med en varig og svær skade får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med varig og svær lidelse. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte

Ydelsens indhold

  • Bandager kan eksempelvis være til fingre, håndled, albue, skulder, lår, knæ og fod samt bandager til brok.
  • Skinner kan eksempelvis være dropfodsskinne.
  • Der kan ydes en individuelt tilpasset bandage/skinne eller en færdigfremstillet bandage/skinne eventuelt med tilretninger.
  • Reparation af bandage og skinne

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

-

Ydelsens omfang

-

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Vælger borgeren en anden leverandør, dækkes kun udgifter op til den pris Rødovre Kommune kan anskaffe hjælpemidlet til

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse
Rødovre Kommune har indgået leverandøraftaler på bandager og skinner

Opfølgning på indsatsen

Efter behov

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Social Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

Der bevilges det billigste egnede hjælpemiddel

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider