Brystproteser

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Brystproteser

Kvalitetsstandard - Brystproteser

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

En brystprotese skal medvirke til at borgeren med bortoperation af et eller begge bryster får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt

Målgruppe

Borgere med bortoperation af et eller begge bryster

Ydelsens indhold

Brystprotese

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Badedragt
Protesebrystholder

Ydelsens omfang

-

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Vælger borgeren en anden leverandør dækkes kun udgifter op til den pris, Rødovre Kommune kan anskaffe hjælpemidlet til.

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse. Rødovre Kommune har indgået leverandøraftale på brystproteser

Opfølgning på indsatsen

Der kan som hovedregel søges om udskiftning efter 1 år eller der kan søges om to proteser hvert 2. år

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Sociale Nævn.
Klagefristen er 4 uger.

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

Der bevilges det billigste, egnede hjælpemiddel

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider