Diabetes hjælpemidler

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Diabetes hjælpemidler

Kvalitetsstandard - Diabetes hjælpemidler

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service § 112

Mål med ydelsen

Diabetes hjælpemidler skal medvirke til at borgeren med en diabeteslidelse får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med en insulinkrævende diabetes (type 1)
Borgere med en tabletbehandlet diabetes (type 2)

Ydelsens indhold

Diabetes type 1: 100 % tilskud til injektions- og testmaterialer,
herunder sprøjter, kanyler, insulinpen, insuflon, fingerprikker, teststrimler og evt. inhalator samt 50 % tilskud til blodsukkermåleapparat.
Diabetes type 2: 100 % tilskud til max 150 stk. teststrimler og max 150 fingerprikker årligt
Blodsukkermåleapparat med talesyntese til blinde og svagtseende

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Kanylebokse
Der ydes ikke hjælp til blodsukkermåleapparat til borgere med type 2 diabetes

Ydelsens omfang

-

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Se under ”ydelsens indhold”

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse
Rødovre Kommune har indgået leverandøraftaler på diabetes hjælpemidler

Opfølgning på indsatsen

-

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Social Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

-

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider