Ortopædisk fodtøj

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Ortopædisk fodtøj

Kvalitetsstandard - Ortopædisk fodtøj

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Ortopædisk fodindlæg skal medvirke til at borgere med en varig og svær foddeformitet får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med en varig og svær foddeformitet, som uden brug af ortopædisk fodindlæg ville være henvist til ortopædisk fodtøj.
Der ydes støtte, hvis generne af deformiteten kan afhjælpes.

Ydelsens indhold

Ortopædisk fodindlæg

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Standard indlæg som ikke er individuelt fremstillet
Ortopædisk fodindlæg ved almindelig platfod eller ved blød platfod hos børn

Ydelsens omfang

Ikke relevant

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Vælger borgeren en anden leverandør dækkes kun udgifter op til den pris Rødovre Kommune kan anskaffe hjælpemidlet til

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse
Rødovre Kommune har indgået leverandøraftaler på ortopædisk fodindlæg

Opfølgning på indsatsen

Der kan som hovedregel søges om udskiftning efter 18 måneder

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Social Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

Der bevilges det billigste, egnede hjælpemiddel.
I Socialministeriets ”Vejledning om hjælpemidler, biler og boligindretning m.v.” februar 2011 fremgår det, hvilke indikationer der skal være til stede, for at der kan gives støtte til indlæg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider