Madservice med udbringning

§ 83 stk. 3 i Lov om Social Service

Madservice med udbringning

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Ydelsen skal dække borgerens behov for et varieret og næringsrigtigt hovedmåltid.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet med kosten til ældre er at styrke borgerens helbred og medvirke til oplevelse af livskvalitet. Formålet er at sikre, at borgere der ikke selv kan gå til et af plejehjemmenes caféer, eller selv kan tilberede et måltid, får bragt et ernæringsrigtigt hovedmåltid.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der, på grund af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tilberede dagens varme måltid, og som ikke har pårørende eller andre i husstanden, der kan udføre opgaven. Borgere som ikke kan benytte plejehjemmenes caféordning eller som ikke selv kan hente deres mad.

Hvad kan indgå i ydelsen?

  • Produktion og levering af et kølet ernæringsrigtigt måltid bestående af en hovedret i størrelserne lille, normal eller stor svarende til 1½ portion og evt. en biret bestående af forret eller dessert pakket i portioner efter medfølgende menuplan
  • Almindelig kost eller diætkost efter lægehenvisning
  • Konsistensvenlig kost der er tilpasset borgerens behov

Der skal være valgmulighed mellem minimum to retter.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Produktion, levering og anretning af dagens øvrige måltider.

Ydelsens omfang

Borgeren modtager sit hovedmåltid på sin bopæl.
Kølemad leveres maksimalt tre gange ugentligt.
Visitator afgør ydelsen omfang.

Hvem leverer ydelsen?

Private leverandører af madservice, som kommunen har aftale med.

Kompetencekrav til udføreren

Rødovre Kommune forudsætter, at leverandørens personale opfylder de til enhver tid gældende krav, der stilles i love og bekendtgørelser i relation til madproduktion og - distribution, og skal være kompetent til at udføre opgaverne.

For alle medarbejdere med borgerkontakt gælder det, at personalet skal kunne tale, skrive og forstå dansk, så opgaven kan udføres fagligt forsvarligt. 

Særligt for chauffører:

Chaufføren skal bære let genkendelig uniform eller anden passende arbejdsbeklædning, samt bære synligt identifikationskort.

Chaufføren skal være velsoigneret og til enhver tid fremstå høflig. Chaufføren skal vise konduite, forståelse, fleksibilitet og almindelig menneskeligt hensyn i forbindelse med aflevering af maden afstemt efter målgruppen for madlevering. 

Det skal tilstræbes, at det er den samme chauffør, der kommer til borgeren med hver levering. 

Opfølgning på ydelsen

Rødovre Kommune gennemfører stikprøvekontroller herunder tilfredshedsundersøgelser, laboratoriekontrol af vægt og kvaliteten eller lignende. Leverandøren skal levere de nødvendige oplysninger til brug for særskilte analyser inden for madservice, herunder løbende at fremsende rapporter fra Fødevareregionen.

Hygiejne

Inden for hygiejne skal leverandøren følge gældende lovgivning, forordninger, bekendtgørelser og vejledninger for fødevaremyndighederne, og er underlagt kontrol fra fødevaremyndighederne. Visitator foretager revisitation ved behov.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Borgeren betaler for valgte måltider. Borgerens egenbetaling fastlægges en gang om året af kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Leverandøren skal sikre sig, at leverancen er modtaget. Er dette ikke muligt kontaktes den visiterende myndighed alternativt hjemmeplejeleverandøren.

Kvalitetsmål

Råvarerne skal være af højeste kvalitet, dvs. 1. sortering. Kosten skal bestå af friske råvarer i forhold til årstiderne. Der skal kunne leveres normal kost i tre størrelser (normal, lille og stor svarende til 1½ størrelse af normalstørrelsen). Alle menuerne skal kunne leveres i den form for konsistensjusteret mad, som borgeren har behov for.

Herudover skal leverandøren kunne levere alle former for lægeordineret diætkost jævnfør ”Anbefalinger for den Danske Institutionskost”, ”Den Nationale Kosthåndbog” og de ” Nordiske Næringsanbefalinger”. 

Leverandøren skal kunne levere gæstemenu, og der skal være mulighed for tilkøb af ekstra ydelser. 

Borgernes individuelle ønsker og hensyn skal så vidt muligt respekteres.

Borgeren skal dagligt tilbydes at kunne vælge mellem to hovedretter og bi-retter (forret eller dessert), hvor bi-retten skal kunne vælges fra.

Maden skal være mærket med varedeklaration og/eller næringsdeklaration jf. kvalitetskravene og gældende lovgivning og bekendtgørelser vedr. mærkning af fødevarer.  

Portionerne skal som minimum have følgende størrelser (tilberedt):

Ingrediens 

Helt kød

Normal portion: 100 g
Lille portion: 100 g
Stor/1½ portion: 150 g

Kød m/ben 

Normal portion: 200 g
Lille portion: 200 g
Stor/1½ portion: 300 g

Fars

Normal portion: 125 g
Lille portion: 125 g
Stor/1½ portion: 200 g

Fisk u/ben

Normal portion: 150 g
Lille portion: 150 g
Stor/1½ portion: 225 g

Sammenkogt

Normal portion: 2 dl
Lille portion: 1.5 dl 
Stor/1½ portion: 3 dl

Sammenkogt m. kartofler

Normal portion: 4 dl
Lille portion: 3 dl
Stor/1½ portion: 6 dl

Grøntsager

Normal portion: 100 g
Lille portion: 80 g
Stor/1½ portion: 150 g

Kartofler, ris

Normal portion: 175 g
Lille portion: 125 g
Stor/1½ portion: 250 g

Kartoffelmos

Normal portion: 250 g
Lille portion: 200 g
Stor/1½ portion: 375 g

Sauce

Normal portion: 1.5 dl
Lille portion: 1.5 dl
Stor/1½ portion: 2.25 dl

Stuvning

Normal portion: 2 dl
Lille portion: 2 dl
Stor/1½ portion: 3 dl

Tilbehør, surt eller sødt

Normal portion: 40 g
Lille portion: 30 g
Stor/1½ portion: 60 g


Ingrediens - Biret 

Råkost som biret

Normal portion: 100 g
Lille portion: 100 g
Stor/1½ portion: 200 g

Grøntsags suppe

Normal portion: 2.5 dl
Lille portion: 2.5 dl
Stor/1½ portion: 5 dl

Frugtsuppe

Normal portion: 2.5 dl
Lille portion: 2.5 dl
Stor/1½ portion: 5 dl

Frugtgrød

Normal portion: 2.5 dl
Lille portion: 2.5 dl
Stor/1½ portion: 5 dl

Mælk

Normal portion: 0,25 dl
Lille portion: 0.25 dl
Stor/1½ portion: 1.5 dl

Mælkemad

Normal portion: 2.5 dl
Lille portion: 2.5 dl
Stor/1½ portion: 5 dl

Fromage, is el. lign

Normal portion: 2 dl
Lille portion: 2 dl
Stor/1½ portion: 4 dl

Pandekager

Normal portion: 2 stk.
Lille portion: 2 stk.
Stor/1½ portion: 4 stk.

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder – et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder:

  • Hvordan dit behov vurderes
  • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens erstatningspligt samt klagemuligheder
  • Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider