Kørsel

Kørsel

Fold alle ud

Kommunale kørselsordninger

Kørsel til læge/speciallæge bevilges, hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Kørsel er som hovedregel til nærmeste speciallæge. De økonomiske forhold er uden betydning.

Kørsel til andre formål bevilges, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Der kan f.eks. ydes tilskud til kørsel til tandlæge, fysiurgisk behandling, fritidsundervisning, klubvirksomhed samt andre fritidsaktiviteter. Her har de økonomiske forhold betydning, da betingelserne for at modtage personlige tillæg skal være opfyldt, se »Personlige tillæg«. Det betyder, at der skal udarbejdes et budget, hvor du skal forevise dokumentation for dine indtægter, udgifter og formue.

Inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vil der enten foreligge en afgørelse eller en orientering om sagens videre forløb. Ansøgningsskema fås ved henvendelse i Pensionskontoret.

Handicapkørsel – Movia – Flextrafik

Hvis du er svært bevægelseshæmmet med nedsat gangfunktion så du benytter 2 albuestokke, rollator, gangstativ eller kørestol, og derfor ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du søge om Movia Flextrafik handicapkørsel. Der køres fra dør til dør over hele Sjælland og Lolland Falster.

For at blive omfattet af ordningen skal du indsende en ansøgning til Visitationen, som visiterer til ordningen. Er du berettiget til Movia Flextrafik sender Visitationen din godkendte ansøgning videre til Movia. Du modtager derefter indmeldelsesblanket og indbetalingskort fra Movia.

Ansøgningsskema findes på www.moviatrafik.dk – Flextrafik, her kan du også downloade brochure.

Ansøgningsskema kan også hentes i Visitationen, Egegårdsvej 64.

Øvrige oplysninger kan fås hos Movia Handicapservice Administration, tlf. 7026 2727 (tast 3), mandag – fredag kl. 8.30 – 14.00.

Bestilling af kørsel tlf. 7026 2727 (tast 2), alle dage kl. 8.00 – 18.00

Pensionistkort

MOVIA og DSB har fordelagtige rabatordninger for pensionister med social pension. Kortene udstedes på S-togsstationer og i MOVIA’s kortsalg og gælder i 3 måneder. Ved køb skal du medbringe foto, pensionsmeddelelse eller et pensionistbevis.

DSB 65-billet

DSB har særlige rabatordninger for pensionister og andre over 65 år. Rabatten er afhængig af rejsedag og rejsens længde. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til DSB.

Støtte til køb af bil

Personer, der ikke kan bruge offentlige transportmidler, fordi deres funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat, kan ansøge om støtte til køb af bil. Der skal være tale om et væsentligt kørselsbehov, og det er en betingelse, at kørselsbehovet ikke kan løses på anden måde. Har du ikke kørekort, er der mulighed for tilskud til køreundervisning, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Ansøgning kan indgives digitalt via: www.borger.dk. Flere oplysninger fås ved henvendelse til Visitationen, Egegårdsvej 64. 

Invalideskilt

Henvendelse rettes til: Danske Handicaporganisationers Brugerservice Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf. 36 75 17 93 Mandag - torsdag kl. 8.30 - 16.00 Fredag dog 8.30 - 15.30

http://www.handicap.dk/brugerservice eller på: borger.dk  

Servicebus

Servicebussen er indrettet specielt til ældre og gangbesværede, der har svært ved at benytte almindelig kollektiv trafik. Bussen kan benyttes af alle. Køreplanen er tilrettelagt, så buschaufføren har tid til at hjælpe undervejs. Chaufføren venter også med at køre, til alle er på plads. På strækninger, hvor der i forvejen kører andre busser, standser bussen ved de eksisterende stoppesteder. På særlige strækninger er der »vinkestrækninger«, dvs. du giver chaufføren et vink, og så standser bussen. Servicebussen er gratis.

Der er udarbejdet en folder med udførlige oplysninger om servicebussen, med køreplan, placering af stoppesteder og »vinkestrækninger«. Folderen fås i servicebussen, ved plejeboligerne, på bibliotekerne, på Rådhuset, i Teknisk forvaltning og i Social- og sundhedsforvaltningen.

Parkeringskort

Henvendelse rettes til: Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 36 75 17 93
Mandag - torsdag kl. 8.30 - 16.00
Fredag dog 8.30 - 15.30.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider