Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingsfristerne er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 26.11.2013. Vi gør opmærksom på, at der er tale om afgørelsesfrister, hvilket betyder, at der kan gå længere tid, før den bevilgede ydelse tildeles.

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Fold alle ud

Sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet

Fagområde - Revalidering

Revalidering

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 46
Sagsbehandlingstid: 26 uger
Evt. bemærkninger: -

Jobplan ved revalidering 

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 50
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Forlængelse af revalideringsperioden

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 56
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Godkendelse af arbejde under revalidering

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 57
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Særlig støtte under revalidering

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 63
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Selvstændig virksomhed

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 65
Sagsbehandlingstid: 8 uger
Evt. bemærkninger: - 

Ledighedsydelse

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 74
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 


Fagområde - Skånejob og fleksjob

Skånejob

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63 stk. 2
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: -

Behandling af ansøgning om fleksjob 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70
Sagsbehandlingstid: 26 uger
Evt. bemærkninger: -

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for fleksjobber 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Tilskud til selvstændig virksomhed 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75
Sagsbehandlingstid: 26 uger
Evt. bemærkninger: -

Tilskud til hjælpemidler ved tilbud 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76
Sagsbehandlingstid: 3 uger
Evt. bemærkninger: -

Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76
Sagsbehandlingstid: 12 uger
Evt. bemærkninger: -

Mentor 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Tilskud til udgifter til hjælpemidler 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Fleksydelse

Lovhenvisning: Lov om fleksydelse § 2
Sagsbehandlingstid: 3 uger fra relevant dokumentation foreligger
Evt. bemærkninger: - 


Fagområde - Sygedagpenge

Sygedagpenge, selvstændige

Lovhenvisning: Lov om sygedagpenge § 45
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: -

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

Lovhenvisning: Lov om sygedagpenge § 56
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 


Fagområde - Integration

Boligplacering

Lovhenvisning:Lov om integration af udlændinge i Danmark § 12
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Integrationsprogram 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 16 stk. 5
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -

Integrationskontrakt 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 19 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -

Danskundervisning 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 21 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -

Mentor 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23 d.
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23 f
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Tilskud til opkvalificering 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24 a, stk. 1
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: -

Tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24 a, stk. 2
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Enkeltudgifter 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 35
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Introduktionsydelse 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 45
Sagsbehandlingstid: 14 dage
Evt. bemærkninger: -

Integrationsydelse 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 45
Sagsbehandlingstid: 14 dage
Evt. bemærkninger: -

Repatriering 

Lovhenvisning: Repatrieringsloven § 7
Sagsbehandlingstid: 14 dage
Evt. bemærkninger: - 


Fagområde - Kompensation af handicappede i erhverv

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Lovhenvisning: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4
Sagsbehandlingstid: 8 uger
Evt. bemærkninger: -

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse

Lovhenvisning: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Ansættelse med løntilskud 

Lovhenvisning: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Hjælpemidler, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15 i, § 15 f og § 15 j
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Sagsbehandlingstider på ældre- og handicapområdet

Fagområde - Personlig hjælp, omsorg og pleje 

Aflastning i form af dagcenter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lovhenvisning: Lov om social service § 84.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen.

Hjemmevejledning til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lovhenvisning: Lov om social service § 85.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 

Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsned-sættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Tilbuddet gives i form af dagcenter. 

Lovhenvisning: Lov om social service § 86, stk.1.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 

Tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor
Tilbuddet gives i form af dagcenter. 

Lovhenvisning: Lov om social service § 86, stk. 2.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Lovhenvisning: Lov om social service § 96
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: - 

Ledsagelse 15 timer om måneden

Lovhenvisning: Lov om social service § 97
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Merudgifter (diabetes, cøliaki, kosttilskud)

Lovhenvisning: Lov om social service § 100
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Merudgifter (øvrige)

Lovhenvisning: Lov om social service § 100
Sagsbehandlingstid: 2 måneder
Evt. bemærkninger: -  

Inkontinenshjælpemidler 

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: -  

Kropsbårne hjælpemidler, herunder kompressionsstrømper, fodindlæg, ortopædisk fodtøj, parykker, arm og benproteser/bandager 

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Hjælpemidler til personlig pleje: badebænke, toiletforhøjere, strømpepåtagere

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Nødkald, tryksårsforebyggende puder og madrasser

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 1 uge
Evt. bemærkninger: - 

Hjælpemidler til børn

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 8 uger
Evt. bemærkninger: -

Kørestole, herunder manuelle kørestole, komfort kørestole, el-kørestole

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 12 uger
Evt. bemærkninger: - 

Udskiftning af hjælpemidler

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 5 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Forbrugsgoder, herunder el-scootere og specielle cykler

Lovhenvisning: Lov om social service §113
Sagsbehandlingstid: 5 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Handicapbil

Lovhenvisning: Lov om social service § 114
Sagsbehandlingstid: 5 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Valg af bil/særindretning

Lovhenvisning: Lov om social service §114
Sagsbehandlingstid: 2 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Hjælp til mindre boligindretninger, herunder opsætning af greb, gelænder, fjernelse af dørtrin

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 12 uger
Evt. bemærkninger: - 

Hjælp til boligindretninger, herunder ændring af eksisterende køkken/bad, opsætning af trappe/stolelift

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 5 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Hjælp til større boligindretninger, herunder tilbygning eller ombygning af bolig

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 12 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Kørsel til fritidsaktiviteter

Lovhenvisning: Lov om social service §117
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Pasning af nærtstående

Lovhenvisning: Lov om social service §118
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Plejevederlag

Lovhenvisning: Lov om social service §119
Sagsbehandlingstid: 1 uge
Evt. bemærkninger: - 

Bevilling af sygeplejeartikler

Lovhenvisning: Lov om social service §122
Sagsbehandlingstid: 1 uge
Evt. bemærkninger: - 


Fagområde - Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lovhenvisning: Lov om social service § 104.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 


Fagområde - Specialundervisning for voksne

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Lovhenvisning: Lov om specialundervisning for voksne: LBK nr. 929 af 25/08/2011.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Sagsbehandlingstiden er fastlagt i rammeaftalen mellem Region H og kommunerne i Region H - KKR. Det er undervisningsstedet som får afgørelsen, der skal ikke sendes afgørelse til borgeren.

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Fagområde - Boligservice

Alm. boligansøgning

Lovhenvisning: Lov om almene boliger § 59
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kan forvente et svar på sin ansøgning inden for 14 dage.

Ældrebolig

Lovhenvisning: Lov om almene boliger § 110
Sagsbehandlingstid: 8 - 10 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren vil modtage et kvitteringsbrev inden for 14 dage fra modtagelse af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden omfatter at en visitator skal aftale et hjemmebesøg, og på den baggrund foretage en vurdering. Dernæst skal ansøgning og vurdering behandles i kommunens ældrevisitations udvalg, der holder møde en gang om måneden.

Lån til beboerindskud

Lovhenvisning: Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven) §54-71
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: -


Fagområde - Pladsanvisningen

Ansøgning om optagelse på venteliste

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §27
Sagsbehandlingstid: 2 dage
Evt. bemærkninger: - 

Behandling af fripladsansøgning

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §43 og §63
Sagsbehandlingstid: 1 uge
Evt. bemærkninger: - 

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §80
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: I sagsbehandlingen indgår, at vi skal indhente børneattest, straffeattest og hjemmet barnet skal passe i, skal godkendes. Gennemsnits sagsbehandlingstid er 4 uger.


Fagområde - Folkeregisteret

Flytteanmeldelse

Lovhenvisning: Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister §8 og 12
Sagsbehandlingstid: 2 dage
Evt. bemærkninger: Ved behov for logiværterklæring eller parthøring ved børneflytning kan der gå op til 3 uger.  

Adresseforespørgsel

Lovhenvisning: Lov om Det Centrale Personregister §42
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Bestilling af sundhedskort

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 14
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage 

Lægeskift

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 9
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage 

Skift af sygesikringsgruppe 

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 3
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Refusion til sygesikrings gruppe 2

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 711 af 27/6 2008  § 1
Sagsbehandlingstid: 7 dage
Evt. bemærkninger: - 

Prøvelsesattest i forbindelse med vielse

Lovhenvisning: Ægteskabsloven § 13
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Hvis der skal fremskaffes attester eller lign. kan prøvelsesattesten udstedes når det ønskede modtages.


Fagområde - Pas

Bestilling af pas

Lovhenvisning: Pasbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1003 af 6/10 2006 § 4, 9 og 16
Sagsbehandlingstid: Pas leveres inden for 2 uger. Provisorisk pas laves med det samme.
Hastepas leveres inden for 5 arbejdsdage. Eksprespas kan leveres samme dag hvis det bestilles inden kl. 14.
Evt. bemærkninger: Ved eksprespas køres stamkort med Taxa til Gemalto i Ballerup, mod betaling, som borger betaler.


Fagområde - Kørekort

Fornyelse og ombytning af kørekort

Lovhenvisning: Kørekort bekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 12 af 10/1 2013 § 93
Sagsbehandlingstid: Duplikat-kørekort og fornyelser tager 2 uger. Internationalt kørekort udstedes samme dag. Ombytning af udenlandsk kørekort kan tage længere tid end 3 måneder.
Evt. bemærkninger: Fornyelser pga. alder sendes til politi. Sagsbehandlingstid kan pt. være op til 3 måneder. Ombytning af udenlandsk kørekort sendes til politi.


Fagområde - Førtidspension

Personligt tillæg

Lovhenvisning: Lov om social pension § 14 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 10 dage
Evt. bemærkninger: - 

Helbredstillæg

Lovhenvisning: Lov om social pension § 14a
Sagsbehandlingstid: 10 dage
Evt. bemærkninger: - 

Rejsning af sag om førtidspension på det foreliggende grundlag

Lovhenvisning: Lov om social pension § 17
Sagsbehandlingstid: 3 måneder 
Evt. bemærkninger: - 

Rejsning af sag om førtidspension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 18
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Afgørelse om retten til førtidspension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 20
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Administration af pension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 36
Sagsbehandlingstid: 10 dage
Evt. bemærkninger: - 

Ansøgning om bistandstillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 16 stk. 1.
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Ansøgning om plejetillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension §16 stk. 2.
Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Evt. bemærkninger: - 

Personligt tillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 17
Sagsbehandlingstid: 10 dage
Evt. bemærkninger: - 

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 18
Sagsbehandlingstid: 10 dage
Evt. bemærkninger: - 

Administration af pension

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 35.
Sagsbehandlingstid: 10 dage
Evt. bemærkninger: -

Sagsbehandlingstider på social- og psykiatriområdet

Fagområde - Sociale serviceydelser

Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold

Lovhenvisning: Lov om social service § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Socialpædagogisk bistand, fx bostøtte

Lovhenvisning: Lov om social service § 85
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Kontaktperson til døvblinde

Lovhenvisning: Lov om social service § 98
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Misbrugsbehandling

Lovhenvisning: Lov om social service § 101
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Beskyttet beskæftigelse

Lovhenvisning: Lov om social service § 103
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Aktivitets- og samværstilbud

Lovhenvisning: Lov om social service § 104
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: - 

Botilbud – midlertidige

Lovhenvisning: Lov om social service § 107
Sagsbehandlingstid: 8 uger
Evt. bemærkninger: - 

Botilbud - længerevarende

Lovhenvisning: Lov om social service § 108
Sagsbehandlingstid: 8 uger
Evt. bemærkninger: - 

Individuel befordring

Lovhenvisning: Lov om social service § 117
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: -


Fagområde - Kontanthjælp og enkeltydelser, mv.

Ansøgning om kontanthjælp

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 25
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Særlig kontanthjælp

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 27
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: - 

Enkeltydelser

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 81
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Hjælp til behandling

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 82
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: - 

Udgifter vedrørende samkvem

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 83
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: -


Fagområde - Dagpenge

Dagpenge i h.t. § 56 (kronisk syge)

Lovhenvisning: Lov om dagpenge
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -


Fagområde - Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov

Lovhenvisning: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 3
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: -

Sagsbehandlingstider på dagpasningsområdet

Fagområde - Dagpasning

Pasningsgaranti, optagelse og særlige hensyn i forbindelse med tildeling af pladser

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 23 stk. 1-4
Sagsbehandlingstid: ½ måned
Evt. bemærkninger: Der er pasningsgaranti for alle børn over 6 mdr., hvis de har været skrevet op til dagtilbud i mindst 3 mdr. 

Godkendelse af kommunal dagplejer 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og § 22
Sagsbehandlingstid: ½ måned
Evt. bemærkninger: - 

Godkendelse af privat dagplejer 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 21 stk. 3 og § 22
Sagsbehandlingstid: ½ måned
Evt. bemærkninger: - 

Økonomisk fripladstilskud 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 43 stk. 1 nr. 2 og § 63
Sagsbehandlingstid: 1 uge 
Evt. bemærkninger: - 

Socialpædagogisk fripladstilskud 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 43 stk. 1 nr. 4 og § 63
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: -

Ansøgning om tilskud til plads i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 41
Sagsbehandlingstid: 1 uge
Evt. bemærkninger: -

Dispensation fra deltagelse i frokostmåltid i daginstitutioner 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 16 a, stk. 2
Sagsbehandlingstid: Ingen
Evt. bemærkninger: -

Sagsbehandlingstider i Børne- og familieafdelingen

Fagområde - Servicelovens bestemmelser om særlig støtte for børn og unge og deres familier

Undersøgelse, rådgivning og behandling for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller deres familier

Lovhenvisning: Serviceloven §11 stk. 4
Sagsbehandlingstid: 4 uger 
Evt. bemærkninger: -

Hjemmetræning af børn/unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Lovhenvisning: Serviceloven § 32, stk. 6.
Sagsbehandlingstid: 6 måneder
Evt. bemærkninger: -

Merudgiftsydelse 

Lovhenvisning: Serviceloven § 41.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Afgørelse forventes 1 måned efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation 

Tabt arbejdsfortjeneste

Lovhenvisning: Serviceloven § 42.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -

Supplerende ydelse

Lovhenvisning: Serviceloven § 43. 
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -

Personlig ledsager

Lovhenvisning: Serviceloven § 45.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -

Socialfaglig undersøgelse

Lovhenvisning: Serviceloven § 50.
Sagsbehandlingstid: 4 måneder
Evt. bemærkninger: -

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign.

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: *)sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra den socialfaglige undersøgelse er færdig, til der er truffet en afgørelse.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 2.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Familiebehandling

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Døgnophold for hele familien

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 4.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Aflastningsordning

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 5.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Fast kontaktperson

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Anbringelse uden for hjemmet

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7.
Sagsbehandlingstid: 1 måned 
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Praktiktilbud

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 8.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Anden hjælp

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 9.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: - 

Foranstaltninger under graviditet

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 4.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Økonomisk støtte, når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtte

Lovhenvisning: Serviceloven § 52a.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: - 

Støtteperson til forældre til anbragte børn og unge

Lovhenvisning: Serviceloven § 54.
Sagsbehandlingstid: Straks i forbindelse med anbringelsen
Evt. bemærkninger: - 

Støtte til forældrene under anbringelsen

Lovhenvisning: Serviceloven § 54.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: - 

Koordinator til unge, der er idømt en ungdomssanktion

Lovhenvisning: Serviceloven § 54a.
Sagsbehandlingstid: Straks efter dom
Evt. bemærkninger: - 

Samvær og kontakt mellem anbragte børn og unge og deres forældre

Lovhenvisning: Serviceloven § 71.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: - 

Forsørgelse af forældreløse børn

Lovhenvisning: Aktivloven § 84 stk. 1.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: -

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider