Sundhedsprofil

Her præsenteres den anden sundhedsprofil for Region Hovedstaden.

Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2017

Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2017 er den fjerde sundhedsprofil for de 29 kommuner i Region Hovedstaden.  Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” og data fra centrale registre. I Rødovre Kommune har i alt 4.900 borgere modtaget et spørgeskema, hvoraf 52 procent har besvaret det. 

Et gennemgående fokus er social ulighed i sundhed og kommunerne er inddelt i fire kommunesocialgrupper, hvoraf Rødovre Kommune er placeret i kommunesocialgruppe 3. Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab i planlægning af sundhedsindsatserne i kommunen. 

Social- og Sundhedsforvaltningen har også udarbejdet en pixi-udgave af Sundhedsprofilen, der viser udviklingen siden 2010 til nu.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider