Renholdelse af fortove og stier

Grundejerens forpligtelser med hensyn til renhold omfatter følgende elementer ved og i fortovene og stierne langs ens ejendom:

  • at fjerne ukrudt
  • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortove eller stier
  • at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for gående færdsel
  • at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb i fortove og stier.

Renholdsforpligtelserne for offentlige veje omfatter fortovs- og stiarealer langs ens ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen og ud til 10 m fra matrikelskel. Fortove og stier er defineret som alle arealer til gående, heraf grusbagkanten i fortovet, gang- eller fællesstier, samt eventuelt grusstier og grusfortove. Ved private fællesveje går forpligtelserne ud til vejmidten.

Du kan læse mere om lovgrundlaget for grundejerforpligtelser i ”Regulativ for grundejerforpligtelser”.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK