Belysning

I Rødovre Kommune er det Ørsted, der driver og vedligeholder vejbelysningen. Du kan kontakte Ørsted, hvis du ønsker at fejlmelde vejbelysning.

Selvbetjening

Fold alle ud

Fejlmeld dit gadelys

I en stor del af det Nordøstlige Sjælland står Ørsted for gadebelysningen. Her har du mulighed for, selv at fejlmelde manglende gadebelysning i de områder, som vi driver. 

Ørsted er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. 

Start selvbetjening

Vejbelysning

Rødovre Kommune har indgået aftale med SEAS-NVE om, at selskabet driver og vedligeholder vejbelysningen på såvel de kommunale veje som på de private fællesveje. 

Belysning på interne veje i boligbebyggelser og på private ejendomme hører under de respektive boligselskaber/ejere. 

Hvert lampested er tændt cirka 4.000 timer om året. Tidspunktet for tænding og slukning styres af fotoceller.

Der er i alt cirka 4.100 lampesteder i Rødovre. 

SEAS-NVE kontrollerer løbende lampestederne og udskifter ved denne lejlighed overbrændte pærer og defekte lysstofrør. Denne kontrol foretages i dagtimerne, og man kan derfor opleve, at gadebelysning i et område er tændt midt på dagen. I vinterhalvåret foregår kontrollen hver 2. uge og i sommerhalvåret hver 4. uge. 

Er vejbelysningen gået ud?

Hvis du ønsker at fejlmelde vejbelysningen skal du kontakte SEAS-NVE, Teknisk Hotline på telefon 70 25 50 02 eller online på www.energi.seas-nve.dk. Alternativt kan du kontakte Teknisk Forvaltning på telefon 36 37 70 00 eller via rk@remove-this.rk.dk

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider