Snerydning

Her kan du se hvordan Rødovre Kommune rydder sne, salter og gruser på de offentlige veje.

Snerydning i Rødovre Kommune

Snerydning i Rødovre Kommune Vinteren 2013-2014

Her kan du se hvordan Rødovre Kommune rydder sne, salter og gruser på de offentlige kommuneveje.

Kommunens vinterberedskab er opdelt i lavt og normalt beredskab, som er aktivt mellem den 1. november og 5. april. Normalt vinterberedskab med fuld bemanding er aktivt mellem den 1. december og 15. marts. Uden for denne periode kører kommune med lavt beredskab, hvor der ikke er en fast rådighedsvagt for driftsmandskabet udenfor almindelig arbejdstid. 

Grundejerne har pligt til at snerydde og glatførebekæmpe på fortove og stier langs deres ejendomme. 

Efter kommunens overtagelse af de gamle amtsveje, har grundejerne ved disse veje nu samme forpligtelse til at holde fortovet rent ud for egen ejendom, som kommunens øvrige grundejere har. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider