40 km/t zoner

Etablering af 40 km/t zoner på Rødovres boligveje

Hastighedsangivelse tavle der angiver hastighed med 40 km

Farten skal sættes ned til 40 km/t på mange af Rødovres mindre, offentlige boligveje. Det har Kommunalbestyrelsen til budget 2018 besluttet. Det betyder, at der skal opsættes forskellige fartdæmpende foranstaltninger, så der skabes gode og sikre vejforhold og smukke byrum.

Workshop: 

Hvordan sænker vi bedst farten i dit kvarter? Det er det spørgsmål, du kunne bidrage til at finde svaret på ved fire workshops i foråret og efteråret i 2018. Her var der mulighed for at høre mere om, hvor farten skal sættes ned, få en præsentation af forskellige løsninger og komme med forslag og ideer til, hvilken løsning man skal vælge i dit kvarter. Er det fartbump, hævede vejflader eller indsnævringer med grøn beplantning? Du kunne være med til at påvirke beslutningen.

Kommunen er opdelt i 4 lokalområder, hvor der over 4 workshops blev arbejdet med hvert lokalområde.  

 1. Workshop 1 - Er afholdt
  for beboere nord for Jyllingevej afholdes mandag d. 28/5 kl. 19-21 på Islev Skole, festsalen.
 2. Workshop 2 - Er afholdt
  for borgere vest for Tårnvej og nord for Roskildevej afholdes torsdag d. 31/5, kl. 19-21 på Valhøj Skole, festsalen.
 3. Workshop 3- Er afholdt
  for beboere øst for Tårnvej og nord for Roskildevej afholdes onsdag d. 12.09 kl. 19-21 på Rødovre Skole, gymnastiksalen.
 4. Workshop 4 - Er afholdt
  for beboere syd for Roskildevej afholdes onsdag d. 19.09 kl. 19-21 på Hendriksholm Skole, teatersalen.

Den samlede proces for arbejdet med hastighedszoner forventes at løbe fra april 2018 til ultimo 2019 og indeholder følgende skridt:

 • Teknisk forvaltning har udarbejdet en analyse af vejnettet i forhold til egnede veje til 40 km/t, eksisterende hastighedsdæmpende tiltag og hastighedszoner, samt en undersøgelse af lokale forhold ved nærliggende skoler, børneinstitutioner o. lign. Teknisk Forvaltning bruger resultaterne fra analysen til at konkretisere i hvilke områder der skal etableres 40 km/t-zoner.
 • Som en vigtig del af arbejdet med 40 km/t-zonerne blev borgerne inddraget via fire workshops, hvor de kunne være med til at udforme og tilpasse hastighedszonerne. Disse workshops tog udgangspunkt i analysen af vejnettet. Rødovre blev inddelt i 4 overordnede delområder og der blev afholdt én workshop for hvert område.
 • I forlængelse af workshopperne blev der etableret følgegrupper bestående af borgere, som har hjulpet med at præcisere de forslag og input, som er kommet igennem workshopperne.
 • Det samlede forslag for hastighedszonerne i kommunen forelægges Kommunalbestyrelsen til behandling i starten af 2019.
 • Midlertidig myndighedsgodkendelse af hastighedszoner hos Københavns Vestegn Politi.
 • Anlæggelse af de forskellige tiltag på boligvejene sker i løbet af forår/sommer 2019.
 • De nye hastighedsdæmpende tiltag og hastighedszoner skal 6 måneder efter færdiggørelse evalueres af kommunen, hvorefter der kan indhentes endelig myndighedsgodkendelse af zonerne fra politiet jf. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 144-146. 

Etablering af 40 km/t-zoner gælder af forskellige årsager ikke alle offentlige veje i Rødovre. Den generelle hastighedsgrænse i byområder er på 50 km/t, og visse steder vil det være til for stor gene for flowet i trafikken, hvis der laves om på det. Eksempler på sådanne veje er Hvidovrevej, Randrupvej, Rødovre Parkvej, Rødovrevej og Damhus Boulevard. På samme måde findes der også offentlige boligveje i Rødovre, hvor den anbefalede fartgrænse i dag allerede er 30 km/t. Det ændres der heller ikke på, ligesom der heller ikke ændres på fartgrænserne på de private veje.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider