Damhus Boulevard

Bedre parkeringsforhold og nye cykelstier

Teknisk Forvaltning etablerer cykelstier og forbedrer parkeringsforholdende på Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej.

Projektet indeholder følgende:

 • Kørebanen flyttes til midten af vejen, hvor der i dag er parkering og træer. Kørebanen bliver i alt 6,5 meter bred.
 • I begge sider af den nye kørebane etableres der vinkelret parkering, for at sikre så mange p-pladser som muligt. 81 p-pladser i alt.
 • Fortovene genoprettes og der laves nye overkørsler. 
 • Mellem fortov og parkeringsarealet etableres 2 m brede cykelstier.
 • Da der ved vinkelretparkering er risiko for at køretøjerne vil holde ind over cykelstien med for- eller bagende etableres cykelstien reelt i en bredde på 2,5 m, hvor de 0,5 m fra kantstenen
 • mod parkeringsarealet vil blive markeret med en hvid markeringslinje for at indikere, at køretøjet gerne må holde ind over dette areal.
 • Hastigheden nedsættes til 40 km/t og der etableres et bump midt på strækningen. 
 • For at bevare boulevarden, genplantes der træer langs hele strækningen. Beplantningen etableres i bede med træer, som afbryder parkeringsarealet ved stikrydsninger og vejtilslutninger. Derudover placeres beplantningen, så der skabes en port effekt på strækningen. 

Selve anlægsarbejderne:

 • Anlægsarbejderne foregår i perioden juni-slut efterår 2018.
 • Under anlæg vil vejen blive ensrettet mod Randrupvej. Indkørsel til vejen vil kunne ske via sivegaden på Damhustorvet. 
 • Arbejderne opdeles i etaper. Først fjernes de gamle plantebede midt i kørebanen. Her skal fremadrettet være kørebane og arealet vil under anlægsarbejderne kunne fungere som parkeringsplads. Efterfølgende anlægges den sydlige side. Når denne er færdig flyttes arbejder til den nordlige side, hvorefter der sluttes af med ny asfalt på hele arealet. 
 • Under anlæg vil vi bestræbe os på at opretholde så mange lovlige p-pladser som muligt.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider