Corona

Nyttige oplysninger om corona og Rødovre Kommune

De fleste borgerrettede funktioner i Rødovre Kommune er åbne, men med de begrænsninger som sundhedsmyndighederne råder til. Du skal også fortsat bestille tid, når du besøger borgerservice (se nedenfor).

Herunder finder du nyttige oplysninger vedrørende covid-19.

Nyttig information om Rødovre Kommune og corona

Fold alle ud

Udlevering af mundbind

Regeringen har besluttet, at mundbind kan udleveres gratis til en begrænset målgruppe.

Fra lørdag den 22. august er det et krav at bære mundbind, når man benytter kollektiv transport, herunder busser, tog, metro, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer. 

Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

I Borgerservice udleveres gratis 10 styk mundbind til borgere, der er omfattet af nedenstående målgruppe, til brug for transport i den kollektive trafik.

Målgruppen er:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Dagpengemodtagere
 • Integrationsydelsesmodtagere
 • Socialt udsatte

Udlevering af mundbindene sker i Borgerservice i rådhusets åbningstid:

Mandag-onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-18

Fredag kl. 10-14

Isolationsboliger i forbindelse med COVID19

For at forebygge smitte med COVID-19 skal Rødovre Kommune stille isolationspladser til rådighed til borgere i Rødovre Kommune, som ønsker at gå frivilligt i isolation, fordi de er registreret smittet med COVID-19.

Målgruppen er borgere, der er smittet med COVID-19, og som af forskellige årsager risikerer at udsætte deres omgivelser, herunder nære pårørende, for sundhedsmæssige risici ved fortsat at opholde sig hjemme, og som grundet de fysiske rammer i hjemmet vil have vanskeligt ved at gennemføre Sundhedsstyrelsens råd om velfungerende selvisolation (du kan læse om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside).

Det er en forudsætning, at borgere, der frivilligt lader sig isolere, i høj grad er selvhjulpne og kun har lette symptomer, og som derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.

Har du behov for en isolationsbolig, kontakt vores Kontaktcenter for yderligere information på telefon 36 37 70 00 i tidsrummet 9.00-14.00 på hverdage. 

Har du et akut behov uden for normal åbningstid, kontakt Hjemmeplejens akuttelefon:

 • Weekend - dag 7.30 til 15.00 på telefon 36 37 75 13
 • Aften - alle dage 15.00 til 23.30 på telefon 36 37 75 11
 • Nat - alle dage 23.30 til 7.30 på 21 69 59 73

Du kan læse mere om isolationsboliger her. 

Besøg på plejehjem

Der er indført midlertidige restriktioner for besøgendes på plejehjem. Restriktionerne gælder foreløbigt frem til den 1. marts 2021.

Restriktionerne betyder, at besøg på plejehjem udgangspunktet skal foregå udendørs. Besøg indendørs kan kun ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er beboerens nærmeste pårørende.

Vi er nødt til at gøre en særlig indsats for sammen at passe ekstra godt på vores ældre og mest sårbare borgere, da det kan have store konsekvenser for dem at blive smittet med corona.

Påbuddet om restriktioner er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed for at forebygge eller inddæmme udbredelse af corona-smittede i og omkring hovedstadsområdet, herunder også Rødovre

Bemærk at der er indført besøgsforbud på Plejehjemmet Engskrænten! Læs mere her.

Plejehjemmene kan kontaktes på nedenstående numre:

Ældrecenteret Broparken, tlf. nr. 36378000

Plejehjemmet Engskrænten, tlf.nr. 363795000

Plejehjemmet Ørbygård, tlf.nr. 36377800

Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, tlf.nr. 36705300

Besøg på sociale botilbud

Botilbuddet på Slotsherrens Vænge 6 i Rødovre er på nuværende tidspunkt underlagt nye besøgsrestriktioner for at undgå spredning af coronasmitte. Restriktionerne betyder, at beboerne har mulighed for at få besøg i egen lejlighed af 1-2 pårørende, som beboeren vælger.

Social- og Indenrigsministeriet har den 14. september udsendt bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på sociale botilbud efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Bekendtgørelsen omfatter dog kun sociale tilbud, hvor man vurderer, at der er beboere og medarbejdere som tilhører en særlig risikogruppe. I Rødovre Kommune gælder det kun botilbuddet på Slotherrens Vænge 6.

Restriktionerne gælder foreløbigt frem til den 1. marts 2021.

Smitte|stop-app

Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark. Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.

Jo flere, der bruger appen, desto flere smittekæder kan vi bremse.

Appen smitte|stop giver dig:

 • Besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus. Du får besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes.
 • Mulighed for at sende besked til andre, du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus. Du giver besked til andre uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.

Om smitte|stop

 • Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop.
 • Appen er sikker og beskytter din data.
 • Data om, hvem du har været i nærheden af, gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne.
 • Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre tiltag, som skal hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.
 • Appen er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Serum Institut og Netcompany.
 • Du finder appen smitte|stop dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.

Læs mere på smittestop.dk

Oversigt over frivillig corona-hjælp

En lang række frivillige netværk og foreninger tilbyder hjælp i denne tid - både i forhold til sårbarhed, psykisk og fysisk sygdom og handicaps. Du finder en oversigt over den frivillige hjælp her.

Sådan passer du på dig selv og andre

coronasmitte.dk kan du til enhver tid holde dig opdateret om myndighedernes anbefalinger i forhold til corona, og hvilke regler og retningslinjer, du skal overholde.

Corona for børn

Har du børn, der spørger om corona og hvorfor de ikke længere kan komme i skole eller børnehave eller lege med deres kammerater, som de plejer? Så kan I sammen se Sundhedsstyrelsens tegnefilm, der forklarer om corona-virus, og hvordan børn kan lege sammen på en mere sikker måde. Du kan se filmen her.

Pas på dit sind under corona-nedlukningen

Stress og ængstelse vil plage flere end normalt under corona-nedlukningen. Sundhedstyrelsen har derfor lavet en video, der giver gode råd til at distrahere hjernen fra stresstanker, og holde den i gang på en sund og kreativ måde. Du kan se videoen her.

Bor du tæt sammen med din familie i denne tid, og føler dig presset af det, så kan denne film desuden give et perspektiv på, hvordan både du og dine nære relationer reagerer under pres, og hvordan I får forståelse for hinandens reaktioner og passer på hinanden.

Frivillig hjælp

Der er desuden en lang række frivillige netværk og foreninger, der tilbyder hjælp i denne tid - både i forhold til sårbarhed, psykisk og fysisk sygdom og handicaps. Du finder en oversigt over den frivillige hjælp her.

Hvis du bliver syg

Føler du dig sløj og er bange for om du har covid-19, så er der en række ting, du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du læse Sundhedsstyrelsens råd til, hvordan du skal forholde dig (klik på brevet for større format). 

Det er muligt at læse brevet på en række andre sprog her

Information about corona virus in other languages

Facts and health information

Find facts about corona-virus, information about hotlines and contact information in English here.

Find information about corona and covid-19 in different languages here.

For businesses

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. You wil find an overview of the relief packages for businesses here.

Borgerservice og kontaktcenter

Der er åbent for personlige henvendelser i Borgerservice, du skal blot huske at bestille en tid, inden du møder op. På den måde, kan vi sikre, at vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smitte med COVID19.

Borgerservice har åbent for tider alle hverdage mellem kl. 10-14, torsdage frem til kl. 18.

Du bestiller tid i Borgserservice gennem selvbetjeningsløsningen eller ved at ringe til vores Kontaktcenter på telefon 36 37 70 00, som har åbent:

Mandag – onsdag kl. 9:00 – 14:00
Torsdag kl. 9:00 – 18:00
Fredag kl. 9-13

Erhvervsliv

Betaling af regning til virksomheder

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde akutte likviditetsproblemer. Rødovre Kommune vil gerne hjælpe de private virksomheder ved at betale fakturaerne så hurtigt som muligt. Det gælder både de fakturaer, der allerede er sendt til kommunen, og de fakturaer, som i den kommende tid sendes til kommunen.

Har din virksomhed udført arbejde for Rødovre Kommune – så giv os meget gerne besked, hvis vi skal betale fakturaen hurtigst muligt. Læs mere her.

Hjælpepakker /relief packages

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til erhvervslivet, der skal afhjælpe de vanskeligheder coronakrisen fører med sig. Du kan få et overblik over hjælpepakkerne her.

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. You wil find an overview of the relief packages for businesses here.

Rådgivning

Er din virksomhed presset som følge af situationen med corona-virus, kan du altid søge råd og vejledning hos Erhvervshus Hovedstaden (Copenhagen Business Hub) som er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

Du kan finde information og kontaktoplysninger på ehhs.dk - eller på earlywarning.dk, som er særlig indsats for virksomheder i krise.