Corona

Information om corona og den delvise nedlukning

Smittesituationen er alvorlig. Derfor er der indført yderligere restriktioner i Rødovre og resten af landet. Der er tale om en delvis nedlukning af alle ikke-kritiske funktioner. Herunder finder du nyttig information om den delvise nedlukning samt generel information vedrørende corona.

Information om corona/COVID-19

Fold alle ud

Tilbud om vaccine mod COVID-19

Der kommer løbende vacciner til landet, og i de kommende uger og måneder vil borgere i Rødovre blive tilbudt vaccine mod COVID-19. Vaccinerne bliver tildelt efter en plan fra Sundhedsstyrelsen, og afhænger blandt andet af alder.

I første omgang er beboere på plejehjem, ældre borgere og udvalgt sundhedspersonale blevet vaccineret. I næste gruppe er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, samt deres pårørende. Dernæst resten af befolkningen opdelt efter alder, med de ældste først. Alle borgere som ønsker det, forventes at være færdigvaccinerede i løbet af juni 2021.

Du kan se den aktuelle plan for vaccinationer på Region Hovedstadens hjemmeside. Der kan du også se, hvilken af de 12 målgrupper, du selv tilhører.

Sådan booker du tid til vaccination

Når det er din tid til at blive vaccineret, vil du modtage en invitationfra Sundhedsstyrelsen i e-Boks eller som brev. Herefter bestiller du selv tid på www.vacciner.dk. Borgere uden NemID, kan bestille tid via Region Hovedstadens hotline på telefon 30 66 89 37.

Mange takker heldigvis ja til tilbuddet om vaccine mod COVID-19. Det betyder, at der kan opleves en stor efterspørgsel på vaccinationstiderne på www.vacciner.dk

Hvis du oplever, at der ikke er en ledig tid, når du logger ind, anbefaler regionen, at du kigger igen senere. Sundhedsmyndighederne garanterer, at der over tid vil være vacciner til alle borgere. Vi kan som kommune ikke besvare henvendelser om, hvornår der er ledige tider.

Tag gerne en ledsager med

Erfaringer viser, at det kan være en god idé at tage en pårørende med som ledsager til at hjælpe med det praktiske ved vaccinationen.

Hvis du vil vide mere om vaccination mod COVID-19 kan du gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller download pjecen'Vaccination mod COVID-19'

Opdateret 23. februar.

Transport til vaccinationscenter

Borgere, der har taget imod tilbud om vaccination mod COVID-19 og booket en tid, står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenter.

Hvis du på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv eller med hjælp fra dine pårørende kan stå for transporten, kan kommunen hjælpe. Transporten vil foregå som samkørsel.

Kommunens hjemmepleje kontakter de borgere, der kan have behov for transport og aftaler nærmere med den enkelte. Borgere, der skal transporteres af kommunen, skal ikke selv booke tid.

Hvis du har behov for hjælp til transport på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, men ikke er blevet kontaktet af kommunens hjemmepleje, kan du kontakte kørselsafdelingen på 36 37 74 42 og afklare med dem, hvilket kørselstilbud, der er bedst i din situation.

OBS: Hvis Rødovre Kommune skal stå for transporten, er det også kommunen, der booker en tid til dig. Det er kommunen, der afgør, hvorvidt og hvordan kommunen vil transportere de enkelte borgere.

Ved spørgsmål om kørsel kan kommunen kontaktes på 36 37 74 42.

Opdateret 15. februar 2021.

Tidsbestilling til test for coronavirus

Du behøver ikke opsøge din egen læge for at blive testet, hvis du kun har milde symptomer, som du tror kan være COVID-19. I stedet kan du selv booke tid på coronaprover.dk. 

Du kan også selv booke tid på coronaprover.dk, hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen, eller hvis du ønsker at blive testet af anden årsag.

Du skal dog altid ringe til din læge, hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge eller hvis du føler dig bekymret eller i tvivl. Du skal også ringe til lægen, hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan læse mere på coronaprover.dk.

Opdateret 18. januar 2021.

Isolationsboliger i forbindelse med COVID19

Rødovre Kommune stiller gratis isolationsboliger til rådighed for borgere i Rødovre Kommune, som ønsker at gå frivilligt i isolation, fordi de er registreret smittet med COVID-19.

Formålet med isolationsboliger er at forebygge smittespredning blandt borgere smittet med COVID-19, som ikke har mulighed for at gå i selvisolation i eget hjem.

Du kan læse om selvisolation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvem kan få en isolationsbolig?

Tilbuddet er for borgere over 18 år, der bor i Rødovre Kommune, og er registeret smittet med COVID-19. Det er en forudsætning, at borgere kun har lette symptomer, og er selvhjulpen, det vil sige ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.

Tilbuddet er også for borgere, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer, eller som led i smitteopsporing af nære kontakter.

For at få tilbudt en midlertidig isolationsbolig, er det en forudsætning, at du ikke har mulighed for selvisolation i din nuværende bolig.

Du kan have vanskeligt ved at isolere dig i egen bolig, hvis du deler husstand med:

 • Mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse.
 • En eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 • En eller flere personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse.

Isolationsboligen er gratis

Det er gratis få en midlertidig isolationsbolig. Der er inkluderet tre daglige måltider i isolationsopholdet.

Læs mere om isolationsboliger her.

Isolationsboliger for indrejsende

Borgere, der rejser ind i Danmark fra udlandet, er også omfattet af tilbuddet. Det sker af hensyn til risiko for smittespredning. Borgere skal lade sig teste og gå i isolation.

OBS: Indrejsende borgere skal selv afholde udgiften til isolationsboligen, herunder forplejning.

Læs mere om krav om test og isolation til indrejse i Danmark på coronasmitte.dk.

Kontakt os, hvis du har brug for en isolationsbolig.

Har du behov for en isolationsbolig, kontakt vores Kontaktcenter på tlf. 36 37 70 00 man-onsdag kl. 9-14, torsdag kl. 9-18 og fredag kl. 9-13.

Har du et akut behov uden for normal åbningstid, kontakt Hjemmeplejen:

 • Hverdage uden for Kontaktcentrets åbningstid tlf. 36 37 75 13
 • Weekend - dag kl. 7.30 til 15 på tlf. 36 37 75 13
 • Aften - alle dage kl. 15 til 23.30 på tlf. 36 37 75 11
 • Nat - alle dage kl. 23.30 til 7.30 på tlf. 21 69 59 73

Udlevering af mundbind

Regeringen har besluttet, at mundbind kan udleveres gratis til en begrænset målgruppe.

Det er et krav at bære mundbind, når man benytter kollektiv transport, herunder busser, tog, metro, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer. 

Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

I Borgerservice udleveres gratis 10 styk mundbind til borgere, der er omfattet af nedenstående målgruppe, til brug for transport i den kollektive trafik.

Målgruppen er:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Dagpengemodtagere
 • Integrationsydelsesmodtagere
 • Socialt udsatte

Udlevering af mundbindene sker i Borgerservice i rådhusets åbningstid og kræver ikke tidsbestilling.

Alle øvrige besøg i Borgerservice skal ske med forudgående tidsbestilling. Du bestiller tid gennem selvbetjeningsløsningen her.

Opdateret 18. januar 2021.

Smitte|stop-app

Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark. Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.

Jo flere, der bruger appen, desto flere smittekæder kan vi bremse.

Appen smitte|stop giver dig:

 • Besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus. Du får besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes.
 • Mulighed for at sende besked til andre, du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus. Du giver besked til andre uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.

Om smitte|stop

 • Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop.
 • Appen er sikker og beskytter din data.
 • Data om, hvem du har været i nærheden af, gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne.
 • Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre tiltag, som skal hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.
 • Appen er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Serum Institut og Netcompany.
 • Du finder appen smitte|stop dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.

Du kan læse mere om smittestop-app'en på smittestop.dk

Information about corona virus in other languages

Facts and health information

Find facts about corona-virus, information about hotlines and contact information in English here.

Find information about corona and covid-19 in different languages here.

For businesses

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. You wil find an overview of the relief packages for businesses here.

Disse frivillige netværk og foreninger kan hjælpe dig under coronakrisen

Mange frivillige er med til at få hverdagen til at hænge sammen for andre mennesker under coronakrisen. Her er et overblik over de frivillige organisationer – landsdækkende og lokale – der tilbyder praktisk hjælp, rådgivning og sociale aktiviteter i denne vanskelige tid.

”Røde Kors Parat” – Et hjælpenetværk: Praktisk hjælp til særligt udsatte Røde Kors har samlet et beredskab af frivillige, der står klar til at hjælpe ældre, særligt udsatte og personer i hjemmekarantæne med fx indkøb, samtale over telefon, pakke- og medicinafhentning, hundeluftning og andre praktiske gøremål. Har du, en ven eller et familiemedlem behov for hjælp, kan Røde Kors' Corona Hjælpenetværk kontaktes på tlf. 35 29 96 60 alle dage fra kl. 9-19. Her kan du også melde dig som frivillig hjælpe. Du kan læse mere på hjemmesiden: www.rodekors.dk

Snaksammen.dk - Samtaleven på video: Boblberg og Røde Kors har sammen lanceret www.SnakSammen.dk, der skal skabe online fællesskaber i en tid, hvor ingen skal stå alene. Du og en frivillig samtale-ven fra Røde Kors kan nu besøge hinanden digitalt, og få en hyggelig snak via video. Læs mere om, hvordan du nemt kommer i kontakt med din samtale-ven på hjemmesiden: www.SnakSammen.dk

Ældre Sagen - Telefonven: Du kan få eller blive telefonven gennem Ældretelefonen og give et andet menneske og dig selv glæden ved at have nogen at snakke med. Du kan tilmelde dig på telefon 82 82 03 00. Telefonen er åben hverdage kl. 9-15. Læs mere på www.aeldresagen.dk.

Rødovre Frivilligcenter - Rådgivning til frivillige foreninger: Frivilligcentret kan fortsat kontaktes på telefon 23 37 91 04 og mail@rfcenter.dk. På Frivilligcentrets hjemmeside er der gode råd om foreningsdrift under coronavirus: www.rfcenter.dk

Hjælpebanken i Rødovre – Lokale hjælper hinanden: I Hjælpebanken kan du tilbyde hjælp til alt mellem himmel og jord. Du kan også bede om hjælp anonymt ved at skrive til administrator af Facebook-gruppen- og så sætter de dig i kontakt med én af Rødovres hjælpere. Find Facebookgruppen her.

Café Biblioteket i Kærene – Socialt samvær: Kærenes Boligsociale Fællesskab tilbyder ’Corona Kaffe’ to gange om ugen i et opvarmet telt uden for Café Biblioteket. Her kan man mødes til en snak over en varm kop kaffe – inden for de gældende restriktioner. Der er Corona Kaffe i teltet hver tirsdag og torsdag kl. 11-13. Læs mere på Café Bibliotekets Facebook-side: www.facebook.com/CafeBiblioteket

Dyreværnet – Nødpasning af kæledyr: Dyreværnet tilbyder gratis nødpasning for borgere, der som følge af corona-virussen ikke kan passe deres kæledyr. Det omfatter borgere, der er indlagte, i hjemmekarantæne samt sundhedsfaglige personer eller andre, som grundet arbejde ikke kan passe deres kæledyr på normal vis. Læs mere på Dyreværnets hjemmeside.

Tilbud til børn, unge og familier

Headspace: Rådgivning til børn og unge: Headspace Rødovres rådgivere sidder klar på telefon og chat, hvis børn og unge har brug for en snak. Ring på telefon 53 73 30 03 mandag-torsdag kl. 11-18 eller send en sms med “hs Rødovre+din tekst” til 1403. Headspace tilbyder også anonyme videomøder til unge. Der er udviklet et system, hvor de unge fortsat er anonyme. Det kræver ikke nogen app eller program. Derudover har headspace åbnet en national linje, hvor børn, unge og forældre kan ringe ind på telefon 25 97 00 00. Den er åben mandag-søndag kl. 12-18. Chatten er fortsat åben mandag-torsdag kl. 12-18. Læs mere på hjemmesiden: www.headspace.dk

BørneTelefonen Rådgivning til børn: BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte. Det er både gratis og anonymt at ringe til BørneTelefonen, som er åben kl. 11-23 alle dage på telefon 116 111. Du kan også sende en sms til 116 111 eller chatte med rådgivere på hjemmesiden: www.bornetelefonen.dk

Ventilen: Hjælp til ensomhed blandt unge: Ventilen tilbyder dem, der allerede er i et af deres lokale tilbud at ”mødes” online i et privat forum, hvor 2-3 frivillige står for at starte en samtale. Tilbuddet holder åbent hver dag kl. 16-18. Læs mere på Ventilens hjemmeside: www.ventilen.dk

Red Barnet - Rådgivning til familier: Sammen med frivillige arbejder Red Barnet på at finde digitale muligheder for at fortsætte deres indsatser for familier i Danmark. De har fx oprettet online lektiehjælp til forældre med hjemsendte skolebørn, som har brug for en ekstra håndsrækning. Du kan læse deres gode råd til hjemmeskoling, samtaler om corona og idéer til sociale aktiviteter på hjemmesiden: www.redbarnet.dk/corona

Tilbud til borgere med fysisk og psykisk sygdom

Hjerteforeningen – Telefonrådgivning: Hjertelinjen er åben for rådgivning på tlf. 70 25 00 00 alle hverdage fra 9-16. Mange hjertepatienter ringer ind og taler med rådgiverne om tanker og bekymringer. Hjertepatienter kan også få svar på spørgsmål om coronavirus og hjertesygdom på hjemmesiden: www.hjerteforeningen.dk/corona/

Kræftens Bekæmpelse – Onlinegruppen ’Alene sammen’: Mange kræftpatienter er i denne tid isolerede og meget alene på grund af corona-situationen. I gruppen kan du finde et fællesskab med andre i samme situation. En rådgiver leder debatten og kommer med input. Læs om gruppen her: www.cancerforum.dk

Psykiatrifonden – Støtte til psykisk sårbare: Psykiatrifondens rådgivning holder åbent på telefon og har udvidet chatrådgivningen. Har du brug for nogen at tale med, kan du ringe til Psykiatrifondens rådgivning på: 39 25 25 25. Det er gratis og anonymt. Telefonerne er åbne mandag-torsdag fra kl. 10 til 22 og fredag til søndag fra kl. 10 til 18. Chatrådgivning mandag og onsdag fra kl. 18 til 22 og hver tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 12 til 16. Læs mere på hjemmesiden: www.psykiatrifonden.dk

Landsforeningen SIND – Telefonrådgivning: SIND’s landsdækkende telefonrådgivning har åbent 60 timer om ugen. Alle - både hvis du er ramt af psykisk sårbarhed/sygdom, eller hvis du er pårørende - er velkomne til at ringe: Telefon 70 23 27 50 hverdage kl. 11-22, søn- og helligdage kl. 17-22. Læs mere på hjemmesiden www.sind.dk

Diabetesforeningen: Telefonrådgivning: Diabetesforeningen har udvidet sin åbningstid for at kunne besvare alle henvendelser. Ring til Diabetesrådgiverne på tlf. 63 12 14 16. De holder åbent alle hverdage og aftener kl. 9-15 og kl. 18-20. Læs mere på hjemmesiden: www.diabetes.dk/forskning/coronavirus

Lungeforeningen: Særudsendelser med råd og inspiration: Lungeforeninger tilbyder ekstra råd, guides og inspiration i hverdagen gennem deres nyhedsbrev. Ved at skrive dig op, holder Lungeforeningen dig opdateret med gode hjemmetræningsøvelser, åndedrætsøvelser, status på gode initiativer i landet og meget mere. Læs mere og skriv dig op på hjemmesiden: www.lunge.dk

Alzheimerforeningen: Telefonrådgivning: Alzheimerforeningens Demenslinie er åben alle hverdage fra kl. 9-15 på tlf. 58 50 58 50. Her kan du få rådgivning og vejledning hos fagpersoner, der lytter, informerer og hjælper til at se nye muligheder. Se også foreningens hjemmeside: www.alzheimer.dk

Danske Handicaporganisationer (DH): Oversigt og ugebrev: DH har en oversigt over de forskellige handicaporganisationers corona-sider med information, spørgsmål og svar til deres medlemmer. Derudover har det i et uge brev samlet sidste nyt på handicap området set i lyset af Corona-situationen. Find det hele på: www.handicap.dk

LEV: Støtte til mennesker med udviklingshæmning og pårørende: Landsforeningen har samlet de svar på nogle af de typiske spørgsmål, som foreningen får om LEV’s målgruppe og udfordringerne med coronavirus på deres hjemmeside: www.lev.dk

Danske Døves Landsforbund (DDL): Coronalinje og hjælpenetværk: Forbundet har etableret en coronalinje med alle vigtige informationer på dansk tegnsprog. Dertil har DDL i samarbejde med Røde Kors etableret et tegnsprogskyndigt hjælpenetværk med et fora af tegnsprogskyndige frivillige til døve borgere i særligt udsatte grupper. Læs mere på forbundets hjemmeside: www.ddl.dk

Dansk Blindesamfund: Telefonrådgivning: Lokale konsulenter ringer rundt til samtlige medlemmer for at tale med dem om eventuelle bekymringer om coronavirus. Derudover har de på deres hjemmeside oprettet en side med ofte stillede spørgsmål: www.blind.dk

Delvis nedlukning i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Borgerservice og kontaktcenter

Der er fortsat åbent for personlige henvendelser i Borgerservice på rådhuset, men KUN for borgere, der har bestilt tid, inden de møder op. Vi forsøger at mindske det fysiske fremmøde og opfordrer derfor til, at du henvender dig digitalt og evt. udskyder henvendelser, der ikke er akutte.

Du bestiller tid i Borgserservice gennem selvbetjeningsløsningen eller ved at ringe til vores Kontaktcenter på telefon 36 37 70 00.

Åbningstiderne er:

Mandag–onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-18
Fredag kl. 10-14

Opdateret den 4. januar.

Ældre- og handicapområdet

Besøg på plejehjem

Fra den 25. februar kan beboerne på Plejehjemmet Engskrænten, Plejehjemmet Ørbygård og Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet igen frit få besøg af deres pårørende, da besøgsrestriktionerne er ophævet.

For at mindske risikoen for at sprede corona blandt de beboere, medarbejdere og besøgende, der ikke er vaccineret, skal alle fortsat overholde Sundhedsstyrelsens almindelige råd for at mindske smitte. Besøg skal af samme grund foregå i beboernes egen bolig. Retningslinjerne vil være at finde på plejehjemmene.

Besøgsrestriktioner på de tre plejehjem er ophævet af Styrelsen for Patientsikkerhed. fordi 80% af beboerne på de tre plejehjem er færdigvaccineret mod Covid-19 for mere end en uge siden, og har opnået fuld effekt af vaccinen.

På Ældrecenter Broparken mangler enkelte beboere stadig at blive vaccineret. Derfor bibeholdes besøgsrestriktionerne her, indtil 80% af beboerne er færdigvaccineret og efter en uge har opnået fuld effekt af vaccinen. Dette forventes at ske i starten af marts.

Hvis der opstår smitte på et plejehjem, kan Styrelsen for Patientsikkerhed indføre midlertidige besøgsrestriktioner.

Restriktioner på Ældrecenter Broparken 

Der er fortsat midlertidige restriktioner for besøgende til Ældrecenter Broparken. Restriktionerne gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver deller forlænger påbuddet på baggrund af smittetrykket i Rødovre.

Restriktionerne betyder, at den enkelte beboer må få besøg i sin egen bolig af sin nærmeste pårørende, samt af yderligere to faste nære pårørende. Der må dog ikke være mere end to besøgende ad gangen. Hvis beboeren ønsker det, kan besøget, efter aftale med personalet, i stedet foregå på de indendørs besøgsfaciliteter. Her må også højest være to besøgende ad gangen.

Øvrige besøg skal foregå udendørs. Besøg indendørs kan desuden ske hvis der er tale om en kritisk situation.

Vi er nødt til at gøre en særlig indsats for sammen at passe ekstra godt på vores ældre og mest sårbare borgere, da det kan have store konsekvenser for dem at blive smittet med corona.

Påbuddet om restriktioner er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed for at forebygge eller inddæmme udbredelse af corona-smittede i og omkring hovedstadsområdet, herunder også Rødovre

Plejehjemmene kan kontaktes på tlf. 36 37 80 00.

Cafeer og Dagcenter

Caféerne på plejehjemmene lukker fra onsdag den 9. december som følge af den delvise nedlukning. Der vil være mulighed for at købe mad og tage det med hjem.

Dagcentret fortsætter med at fungere, men der vil blive arbejdet i mindre grupper. Borgerne får direkte besked.

Opdateret 26. februar 2021

Skole og SFO

Folkeskoler

Ifølge de nye restriktioner skal alle skolebørn undervises digitalt derhjemme frem til den 7. februar.

Undtaget herfra er alle elever på helhedstilbuddet Skovmoseskolen, der fortsætter undervisning for alle deres klasser på skolen. Det specialpædagogiske center på henholdsvis Tinderhøj Skole og Valhøj Skole fortsætter også deres undervisning på skolerne. På UngeCenter2610 er der også undervisning på skolen for elever i dagskolen og i OK-klassen. Skiftesporet holder også fortsat åbent.

Nødpasning

Rødovre Kommune tilbyder nødpasning under den nationale nedlukning af skolerne.

Hvis du ønsker dit barn tilmeldt nødpasning skal du kontakte barnets skole. Du skal først have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

For at have ret til nødpasning kræver det, at mindst ét af følgende kriterier er opfyldt: 

 • Børn i 0.-4. klasse, hvis forældre er i arbejde eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager arbejdet hjemmefra. Det gælder for eksempel, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner, er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra fx med undervisning, digital produktion eller administration.
 • Børn og unge i 0.-10. klasse, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder behov begrundet i forhold i hjemmet.

Hvis der på grund af udfordringer med personale eller kapacitet på skolen/SFO’en ikke kan stilles det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, har børn og unge jævnfør punkt 2 fortrinsret, samt børn i 0.-4. klasse, hvis forældre varetager kritiske funktioner fx i sundhedssektoren.

Kørsel

Alle børn, der normalt er omfattet af kørselsordning vil også kunne benytte sig af kørselsordning i forbindelse med nødpasning i kommunens tilbud.

Fritidsklubber og byggelegepladser

SFO  I og II holder lukket, det samme gælder byggelegepladserne og klubberne.

Der er dog åbent for nødpasning i SFO og på byggelegepladserne om eftermiddagen.  Kontakt klub/byggelegeplads for tilmelding til nødpasning.

På nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for refusion af betalingen for SFO og klub i forbindelse med corona-nedlukningen. Det er fortsat de sædvanlige frister for ind- og udmelding, der er gældende. Det vil sige, at der er et opsigelsesvarsel på én måned til den 1. eller 15. i måneden.

Opdateret 19. januar.

Dagtilbud samt mulighed for midlertidig orlov

Alle integrerede institutioner, dagplejere, vuggestuer og børnehaver har fortsat åbent.

Forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt. Det kan for eksempel være forældre, der selv er hjemsendt, men som ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

Midlertidig orlov fra dagtilbud

Det er muligt at søge om midlertidig orlov fra vores dagtilbud. Orlov kan give forældre mulighed for at passe deres eget barn/børn hjemme i en periode, hvor de samtidig fritages for forældrebetaling.

Den midlertidige orlov kan søges i perioden fra den 27. januar til og med den 31. marts 2021 og skal søges for minimum én løbende måned (30 dage), altså maksimalt frem til den 30. april. Der kan ikke søges orlov bagudrettet.

Børnene kan efter endt orlov vende tilbage til eget dagtilbud igen.

Læs mere om muligheden for at søge orlov og udfyld den digitale ansøgningsblanket

Opdateret 4. februar.

Besøg på sociale botilbud

Botilbuddet på Slotsherrens Vænge 6 i Rødovre er på nuværende tidspunkt underlagt nye besøgsrestriktioner for at undgå spredning af coronasmitte. Restriktionerne betyder, at beboerne har mulighed for at få besøg i egen lejlighed af 1-2 pårørende, som beboeren vælger.

Social- og Indenrigsministeriet har den 29. september udsendt bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på sociale botilbud efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Bekendtgørelsen omfatter dog kun sociale tilbud, hvor man vurderer, at der er beboere og medarbejdere som tilhører en særlig risikogruppe. I Rødovre Kommune gælder det kun botilbuddet på Slotherrens Vænge 6.

Restriktionerne gælder foreløbig indtil den 1. marts 2021 eller indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver eller forlænger påbuddet på baggrund af smittetrykket i Rødovre.

Opdateret 8. december

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen varetager en kritisk funktion, da de har kontakt med flere sårbare grupper og er derfor ikke omfattet af nedlukning. Familiehuset, Ungdomsboligerne, Børnehuset og Udviklingscenter Skiftesporet er således fortsat åbent.

Du kan stadig kontakte Børne- og Familieafdelingens sagsbehandlere på 36 37 74 11 ligesom der stadig er åbent for fysisk fremmøde, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler, at du kontakter os inden med henblik på at bestille en tid. I det omfang det er muligt arbejder sagsbehandlerne hjemmefra, men deltager stadig i fysiske møder, der hvor der er behov for det.

Opdateret 8. december 2020

Jobcenter

Rødovre Jobcenter er påvirket af de nye restriktioner i forbindelse med Corona og er fra den 6. januar 2021 lukket for alle personlige henvendelser. 

Henvendelser til Jobcenteret skal ske telefonisk på telefon 36 37 70 60 i tidsrummet mandag–onsdag kl. 9-14, torsdag kl. 9-18 og fredag kl. 9-14.

Jobsamtaler og øvrige samtaler i forbindelse med opfølgning indkaldes elektronisk eller som brev i e-boks. Alle samtaler vil som udgangspunkt foregår telefonisk eller som videomøder.

Hvis du skal melde dig ledig med dagpenge, gøres dette på www.jobnet.dk

Hvis du skal melde dig ledig og søge kontanthjælpen, skal du:

 • Søge din ydelse på www.borger.dk
 • Ringe til Jobcenteret og sikre dig en aktiv tilmelding herunder aftale om telefonisk visitationssamtale

Opdateret 11. januar.

Kultur og fritid

På kultur- og fritidsområdet er al indendørsaktivitet lukket ned. Det gælder kultur, idræt og øvrige aktiviteter.

Følgende institutioner er lukket frem til den 28. februar 2021: Bibliotekerne, Kulturhuset Viften, Rødovre Musikskole, Rødovregaard, Heerup Museum, Oplevelsescenter Vestvolden, idrætshallerne, Vestbad, Islevbadet, Milestedets Ungdomshus og Vestvoldens Ungdomsklub.

Det er dog muligt at afhente reserverede materialer på Rødovre Bibliotek samt af aflevere bøger. Læs mere om hvordan det foregår her.

Idræt

Det vil fortsat være muligt for den professionelle idræt at udøve aktivitet indendørs og bruge omklædning.

Alle udendørsaktiviteter kan også fortsat gennemføres efter de gældende regler om forsamlingsforbud. Det vil dog ikke være muligt at benytte omklædningsrum i forbindelse med disse aktiviteter.

Læs om regler og støtte til kultur- og fritidsliv på rk.dk/oplevroedovre.

Opdateret med ny slutdato på restriktionerne 22. februar.

Rødovre Sundhedscenter

Da alle ansatte i Rødovre Sundhedscenter er hjemsendt som konsekvens af den delvise nedlukning, er der lukket ned for al aktivitet med fysisk fremmøde. Samtaler og vejledning vil i stedet ske over telefon eller video.

Motionshold og kurser er aflyst, men stresshåndteringsforløbet ’Mental balance’ afholdes online.

Du kan stadig træffe Sundhedscenteret på tlf. 36 37 81 90 eller send e-mail via Digital Post Att: Sundhedscenter. 

Opdateret den 4. januar

Erhvervsliv

Betaling af regning til virksomheder

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde akutte likviditetsproblemer. Rødovre Kommune vil gerne hjælpe de private virksomheder ved at betale fakturaerne så hurtigt som muligt. Det gælder både de fakturaer, der allerede er sendt til kommunen, og de fakturaer, som i den kommende tid sendes til kommunen.

Har din virksomhed udført arbejde for Rødovre Kommune – så giv os meget gerne besked, hvis vi skal betale fakturaen hurtigst muligt.

Hjælpepakker /relief packages

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til erhvervslivet, der skal afhjælpe de vanskeligheder coronakrisen fører med sig. Du kan få et overblik over hjælpepakkerne her.

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. You wil find an overview of the relief packages for businesses here.

Rådgivning

Er din virksomhed presset som følge af situationen med corona-virus, kan du altid søge råd og vejledning hos Erhvervshus Hovedstaden (Copenhagen Business Hub) som er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

Du kan finde information og kontaktoplysninger på ehhs.dk.  Du kan også finde information på earlywarning.dk, som er særlig indsats for virksomheder i krise.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post