Forpagter

Forpagter til helt nyt spisested ved Rødovre Rådhusplads

Dekorativt

Rødovre Kommune sætter i de kommende år alle sejl til for at gøre bykernen ved rådhuset, biblioteket, og Kulturhus Viften til et attraktivt og levende mødested for byens borgere og besøgende. En del af planen for udviklingen af bykernen er, at der i forlængelse af rådhuspladsen og i tilknytning til Kulturhus Viften og den nyopførte musikskole skal opføres en markant og smuk bygning, som skal rumme et indbydende spisested. Byggeriet går i gang nu og står færdigt i foråret 2021.

Spisestedet skal i sig selv være en attraktion. Derfor gør kommunen sig umage med at skabe optimale rammer og med at finde den helt rigtige person eller virksomhed til at drive spisestedet.

Vi forestiller os en forpagter,  

  • der kan se potentialet i beliggenheden ved kulturhuset, musikskolen, biblioteket, rådhuset og med Rødovre Centrum som nærmeste naboer i et i øvrigt tæt bebygget beboelsesområde,
  • der kan se synergieffekter i et tæt samarbejde med Kulturhuset om f.eks. fælles arrangementer,
  • der ved hvad der skal til for at et helt nyt spisested kommer godt i gang,
  • der kan drive et spisested af høj kvalitet - med alt hvad det indebærer af gastronomiske evner, forretningssans og ledelseskompetencer.

Processen indledes med en åben markedsdialog, hvor vi gerne vil i kontakt med interesserede personer eller virksomheder. Markedsdialogen er med til at forme indholdet af den endelige aftale, derfor vil vi gerne høre jeres bud på koncept, forventninger til lokaleindretning, samarbejdet med de kommunale aktører, forpagtningsvilkår mv.

På et senere tidspunkt vil kommunen tage stilling til, hvordan og på hvilke vilkår en forpagtningsaftale indgås. Aftalen vil få virkning fra ibrugtagning af bygningen.

Samtaler afholdes løbende, så henvend dig hurtigst muligt, hvis det har fanget din interesse til direktør Nikolaj Weyser Mortensen på tlf. 36377057.

Faktaboks om bykernen

Den centrale del af Rødovre er på vej mod en stor omdannelse. Der kommer bl.a. et nyt strøg, som bliver den nye hovedåre i byen – og det er her, det nye spisested kommer til at ligge. Strøget kommer til at løbe fra Rødovre Centrum og gennem et nyt område, Bykernen, der bliver et attraktivt og levende bymiljø, som giver plads til 4.000 nye borgere. Her kan du se en film om udviklingen i Bykernen:

I forvejen er Rødovre Danmarks tredjetættest befolkede kommune efter Frederiksberg og København. Fortætningen i området og beliggenheden tæt på kommunens to største arbejdspladser, Rødovre Kommune og Rødovre Centrum, betyder, at der er gode muligheder for salg af take away og evt. catering.

Viften er et kulturhus med koncerter, teaterforestillinger og biograf og har årligt ca. 40.000 gæster. Der er derfor et godt kundegrundlag for det nye spisested, som skal understøtte aktiviteterne i Viften. 

Du er desuden sikret en god basisomsætning i kulturhuset gennem salg af øl, sodavand, popcorn osv. i forbindelse med forestillinger og arrangementer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider