Miljøtilsynsplan 2017-2020

Rødovre Kommune udarbejder hvert 4. år en miljøtilsynsplan. Bekendtgørelse om miljøtilsyn fastsætter krav om indhold til miljøtilsynsplanen. 

Miljøtilsynsplanen indeholder:  

  • En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
  • En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
  • En fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
  • En beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres. 
  • En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder fx Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Politiet. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider