Tidsfrister for sagsbehandling af ansøgninger

Tidsfrister for sagsbehandling af ansøgninger fra visse godkendelsespligtige virksomheder kan findes her.

Tidsfrister for sagsbehandling af ansøgninger fra visse godkendelsespligtige virksomheder

Rødovre Kommune er forpligtet til at fastsætte og offentliggøre tidsfrister for sagsbehandling af ansøgninger fra de af kommunens godkendelsespligtige virksomheder, som er omfattet af servicedirektivet og udfører tjenesteydelser. Bestemmelsen er givet i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Bestemmelsen omfatter ansøgninger om meddelelse af miljøgodkendelse af de virksomheder, som er omfattet af listepunkterne C103, J103 - J104, K101 – K104, K106 - K107, C201, D201, D204, E203, H201, J 201 - J204, K201 - 206, K209 - K215, og som udfører en tjenesteydelser.

Rødovre Kommune har fastsat følgende tidsfrister, som regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Større ansøgninger: 3 måneder
Mindre ansøgninger: 2 måneder

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider