Tilsynsrapporter 2015

Tilsynsrapporter

Rødovre Kommune udarbejder efter ethvert fysisk miljøtilsyn en tilsynsrapport, som sendes til virksomheden. Rapporten skal indeholde oplysninger om virksomhedens miljøforhold, herunder blandt andet om der er konstateret jordforurening og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen er ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen forpligtet til at offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne på kommunens hjemmeside, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Reglerne om offentliggørelsen træder i kraft pr. 7. juli 2015.