Social- og sundhedshjælperelev

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgningsskema til uddannelse som Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper

Log ind med NemID for at benytte ansøgningsskemaet til hovedforløb for uddannelse som Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Social- og sundhedshjælperelev

  • Vil du gerne have en uddannelse, hvor en uddannelsesaftale garanterer dig en praktik plads.
  • Vil du gerne have et job, hvor du i tæt samarbejde med andre fagpersoner og borgerne yder pleje og omsorg?  Du bistår borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Der er fokus på at støtte og motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Du er den røde tråd i borgerens liv.
  • Et job hvor din indsats gør en stor forskel for de mennesker du arbejder for og med? En mulighed for job i primær sektor i hjemmeplejen eller på plejehjem i hele landet og på alle tider af døgnet.
  • En uddannelse, som giver dig 6 måneders merit, hvis du senere ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent.

Hvis du kan svare ja, så er en social- og sundhedshjælperuddannelsen i Rødovre Kommune noget for dig. Søg en uddannelsesaftale i Rødovre.
Vi tilbyder dig gode muligheder for at tage en uddannelse, hvor faglighed og læring skabes i et tæt arbejdsfællesskab. Vi har faste uddannede vejledere og strukturerede praktikforløb. Du tilbydes undervisning der er praksisrelevant, herunder 3 dages kursus i forflytningsteknik.
Uddannelsen varer 14 måneder.
Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvori indgår teori og praktik. Nærmere omkring fordeling af teori og praktik perioder se venligst mere på www.SOSUH.dk

Social- og sundhedshjælperelev

Fold alle ud

Adgangskrav

Hovedforløb til social- og sundhedshjælper er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen. Du kan søge uddannelsesaftale, mens du er i gang med at tage grundforløb 2.

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring bliver din uddannelsesplan lagt på grundlag af en realkompetencevurdering

se venligst yderligere på  www.SOSUH.dk

Undervisning på skolen

På SOSUH er undervisningen tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg. Se www.SOSUH.dk

Praktikken

Hvor foregår praktikken?

Som social- og sundhedshjælperelev vil du være i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen i Rødovre kommune.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, primært dagvagt på alle ugens 7 dage. 

Løn

Løn ydes efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrister

  • Hold april 2022
    Ansøgningsfrist den 1. februar 2022 kl. 12.00
  • Hold august 2022
    Ansøgningsfrist den 16. maj 2022 kl. 12.00

Ansøgningsskema findes i toppen af denne side under "Selvbetjening"

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesafsnittet v. Helle Sepstrup 36 37 74 90 og Anita Lilliebjerg 36 37 74 92, hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål.

Vi kan også kontaktes via Digital Post ATT: Uddannelsesafsnittet

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider