Page Title

Elever og studerende

Elever og studerende i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune er en uddannelseskommune, der tilbyder elev- og praktikforløb til mange uddannelser. Du kan blive ansat som kontorelev eller SOSU-elev eller komme i praktik som bl.a. pædagog- eller lærerstuderende.

Hvis du har lyst til - eller allerede er i gang med - at tage en del af din uddannelse hos os, så læs mere her.

Uanset hvilken uddannelse, du er i gang med, vil du blive mødt af professionelt tilrettelagt forløb med gode jobmuligheder både under og efter din uddannelse. 

Rødovre Kommune har en fælles tilgang til studerende og elever, der er formuleret i fire overordnede principper, der gælder alle uddannelsesforløb i Rødovre Kommune:

  1. Vejledning er en del af kerneopgaven
  2. Der er sammenhæng mellem teori og praksis
  3. Rødovre Kommune støtter op om uddannelsesforløbet
  4. Uddannelse er en fælles opgave

Her på siden kan du læse mere om principperne og om de forskellige uddannelser. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider