Resultatrevision 2015

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2015

Rødovre Jobcenter redegør i denne resultatrevision for udviklingen i 2015 på arbejdsmarkedet, i beskæftigelsesindsatsen og blandt offentligt forsørgede i Rødovre Kommune. Redegørelsen udgør både årets resultatrevision samt den kvartalsvise redegørelse for udviklingen i 4 kvartal 2015.

Resultatrevisionen viser graden af målopfyldelse for de mål, som er fastsat af kommunalbestyrelsen i beskæftigelsesplanen for 2015.

Endeligt danner resultatet og udvikling grundlag for målene i beskæftigelsesplanen for 2016.

Se hele resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2015 nedenfor.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2015

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Jobcenter
Egegårdsvej 66, 1. sal
2610 Rødovre

Telefon
3637 7060

Email

Kontakt og åbningstider