Afdelingsleder til nyt center for børn og unge med særlige udfordringer

Om jobbet

Læringsfællesskaber for alle 
Er du vores nye afdelingsleder, som vil være med til at skabe og udvikle de bedste muligheder for børn og unges læring, trivsel og udvikling?

I Rødovre Kommune har vi udviklet og politisk vedtaget ’Læringsfællesskaber for alle’, der har ført til reorganisering af det specialiserede område. Derfor mangler vi dig til at realisere og føre ideerne ud i praksis til gavn og glæde for kommunens børn og unge, der i en periode har brug for en ekstra pædagogisk/didaktisk indsats.

Reorganiseringen betyder, at vi går fra fire kommunale specialtilbud til et samlet center fordelt på to matrikler. I det nye center, der ligger på Valhøj Skole og Tinderhøj Skole, er der fokus på, at alle børn og unge får mulighed for at lære i og gennem deltagelse i fællesskaber – uanset hvilke udfordringer de har.

Centret starter op 1. januar 2020. Du vil få ansvar for den ene matrikel på Tinderhøj Skole og vi forventer, du får et tæt samarbejde med afdelingslederen på den anden matrikel. Du vil komme til at referere til skolelederen.

Som afdelingsleder på det ny center skal du blandt andet:

  • være en del af det samlede ledelsesteam for centeret (to skoleledere og to afdelingsledere)
  • sikre en god overgang og opstart af det nye center
  • have et skarpt og kærligt blik for og viden om de målgrupper af børn, som går i skole på centret
  • skabe retning, sparre og understøtte personalet i forhold til hverdagens pædagogiske og didaktiske læringsmiljø i relation til alle elever
  • lede processen med at samle medarbejdere i det nye center
  • samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx psykologer, udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter, ergo- og fysioterapeuter
  • sikre et godt og respektfuldt samarbejde med alle forældre
  • kunne kommunikere respektfuldt og være nysgerrig på, hvordan vi løbende samskaber og udvikler centrets kerneopgave
  • have et organisatorisk blik og overblik – herunder omsætte politiske beslutninger i praksis
  • lede forskellige faggrupper.

Rødovre Kommune har ca. 4000 elever fordelt på 0. – 10. klasse, heraf ca. 130 elever i kommunens aktuelle specialtilbud. Kommunen har tre overordnede udviklingsindsatser ’Læringsfælleskaber for alle’, ’Teknologi og innovation’ samt ’Fremtidens skole’. Rødovre Kommune er en moderne velfærdskommune med en stor befolkningstilvækst og et stærkt lokalsamfund indenfor børn, unge, fritid & kultur.

Din profil

Vi søger en afdelingsleder med erfaring både fra almenområdet og specialområdet. Du forstår vigtigheden af pædagogisk og didaktisk sammenhæng mellem de to områder.

Det er vigtigt, du kan forvalte ledelsesopgaven med en kombination af naturlig autoritet og autenticitet. Samtidig er du bevidst om at al udvikling sker gennem strategisk planlægning og i tæt samarbejde med medarbejderne.

Jobbet kræver en faglig interesse i at udvikle specialområdet med fokus på, at give alle børn unge gode muligheder for læring, trivsel og udvikling i velfungerende fællesskaber.

Sammen med det øvrige ledelsesteam skal du stå i spidsen for en større udviklingsproces.

Som person er du handlekraftig og initiativrig samtidig med, at du kan lytte, give plads og bakke op om andres ideer og udvikling.

Du har erfaring med frugtbart og respektfuldt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, er visionær og tør tænke ind og ud af boksen.

Derfor skal du vælge os

Rødovre Kommune er en inspirerende, dynamisk og innovativ arbejdsplads præget af gode tværfaglige samarbejder. Skoleområdet er højt prioriteret og de kommunale indsatser er visionære og ambitiøse. Alle udviklingsprocesser er kendetegnet ved en høj grad af medarbejderindflydelse og inddragelse. Skolerne er kendetegnet ved en høj grad af decentral styring.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Lars Rye Vadmand for yderligere information om stillingen og gerne et besøg på skolen.

Arbejdssted: Tinderhøj Skole, Fortvej 71.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 5. juni 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler i to runder. Den første 17. juni og den anden 21. juni 2019.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701712
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
05-06-2019
Oprettet
14-05-2019
Arbejdssted: Tinderhøj Skole