Barselsvikar tale-hørekonsulent på Pædagogisk Udviklingscenter (PUC)

Om jobbet

Pædagogisk Udviklingscenter, Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Kommune søger barselsvikar 32 timer om ugen fra 1. december 2019.

Arbejdsopgaverne omfatter betjening af fire dagtilbud, i almen skole, børn med CI/HA og børn med verbal dyspraksi eller inkonsistente fonologiske vanskeligheder som specialområde. Sidstnævnte varetages i samarbejde med kollega.

Tale-hørekonsulentgruppen består af otte tale-hørekonsulenter og daglig leder.

På PUC arbejder vi ud fra et systemteoretisk grundlag, og vores kerneopgave er at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling. Derudover har vi fokus på vigtigheden af, at alle børn får mulighed for at lære i og gennem deltagelse i fællesskaber på såvel dag- som skoleområdet.

Din profil

Det er en fordel med børnelogopædisk erfaring.

Du kan sætte din logopædiske viden i spil i en helhedsorienteret tilgang til både konsultativ indsats på individ- og gruppeniveau og ved individuelle undervisningsforløb.

Vi vægter gode samarbejdskompetencer og du må gerne have erfaring med tværprofessionelt samarbejde. Dine evner til at organisere og arbejde selvstændigt er væsentlige.

Du har diplom i logopædi eller er kandidat i audiologopædi.

Vi glæder os til at ansætte dig, som er kreativt tænkende, anerkendende og konstruktiv medspiller i udvikling af den logopædiske opgaveløsning.

Derfor skal du vælge os

Rødovre Kommune er en kommune i stærk vækst og udvikling – ikke mindst etableres og udbygges på dagtilbudsområdet.

Vi er en tale-hørekonsulentgruppe med bred aldersfordeling og mangeårig erfaring.  Vi prioriterer videndeling, faglig udvikling af praksis og implementering af nyeste viden inden for audiologopædi. 

PUC er en inspirerende og dynamisk arbejdsplads med et godt og innovativt arbejdsmiljø og en kultur præget af åbenhed og nysgerrighed.

Vi har løbende fokus på udvikling af tværprofessionelle praksisfælleskaber, og i vores daglige opgaveløsning tilstræber vi et højt fagligt niveau og en omgangstone præget af gensidig respekt og humor.

Vore samarbejdspartnere fortæller os ofte, at de oplever en god stemning hos os.

Vi er pt. 43 ansatte fordelt på følgende faggrupper: tale-hørekonsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, udviklingskonsulenter, administration og ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte daglig leder Birte Riedel på 36 37 77 41, tale-hørekonsulent Iben Lykke Lindholm på 30 76 82 78, eller du kan læse mere om PUC på www.puc.skoleintra.dk

Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter, Tæbyvej 9 – 11.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 20. oktober 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler 29. oktober 2019.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701858
Antal stillinger
1
Jobtype
Vikariat
Arbejdstid
Deltid
Ansøgningsfrist
20-10-2019
Oprettet
26-09-2019
Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter