Barselsvikariat - Jobkonsulent til Jobparate Kontanthjælpsmodtagere

Om jobbet

Jobcenter Rødovre søger en kollega til et barselsvikariat 37 timer om ugen. Ansættelse hurtigst muligt og frem til 31. maj 2019.

I samarbejde med kompetente kolleger skal du bringe Jobparate kontanthjælpsmodtagere i job og uddannelse. Dit arbejde som jobkonsulent består udelukkende af borgerkontakt og myndighedsopgaver. Arbejdet er driftsorienteret, og du skal derfor brænde for at levere gode faglige samtaler med ledige, hvor samtalerne retter sig mod den korteste vej mod arbejdsmarkedet. Vi har fokus på rådighedskravet og virksomhedsrettede tilbud til de ledige.

 Andre vigtige dele af arbejdet består af udsøgnings- og screenings arbejde, så vi får besat de mange jobs som vores Virksomhedsservice stiller til rådighed. Derudover vil der være tværgående opgaver med forskellige interne samarbejdspartnere, herunder varetagelse af Jobcenterets visitation.

Din profil

Vi søger dig, som er positiv i dit møde med de ledige, dine kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Det er vigtigt, du er ansvarsbevist og tør tage en selvstændig beslutning i sagerne. Du skal kunne lide både de administrative opgaver og myndighedsopgaver som følger med jobbet.

Du skal have en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til borgeren, et positivt menneskesyn og en tro på, at det lykkes for den enkelte borger at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Som jobkonsulent har du erfaring med at:

  • støtte den ledige i at identificere egne færdigheder og jobønsker samt støtte til aktiv jobsøgning
  • skabe relation til den ledige ved at møde denne på en ligeværdig og respektfuld måde
  • yde en kvalificeret vejledning vedr. løntilskud, praktik, mentorordninger, jobrotation samt seniorjob og voksenlærling mm.
  • reflektere over egen praksis med henblik på at skabe læring for udvikling af opgaveløsningen
  • kende til arbejdsmarkedets efterspørgsel efter arbejdskraft
  • løse opgaverne rettidigt med kvalitet i journalskrivningen og god skriftlighed.

Du har en relevant uddannelse, og en profil som kombinerer administrative egenskaber, en systematisk og struktureret arbejdsform og flair for IT-systemer. Den ideelle kandidat har konkret erfaring med den nuværende lovgivning, kender til samarbejdet med Jobparate kontanthjælpsmodtagere, og kan dokumentere et beskæftigelsesfagligt godt håndværk.

Som kollega har du lyst til at indgå i en positiv og dialogorienteret omgangsform. Du kan godt lide at dele ud af din viden og være i løbende sparring med dine kolleger. Du er overbevisende og vedholdende i forhold til at opnå resultater.

Derfor skal du vælge os

Dine kommende kolleger er en flok dygtige og engagerede medarbejdere, som brænder for at levere kvalitet.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte teamchef Anna Sveistrup Rasmussen på telefon 36 37 70 65.

Arbejdssted: Rødovre Jobcenter, Egegårdsvej 66.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 31. januar 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler løbende indtil den rigtige kandidat er fundet.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701595
Antal stillinger
1
Jobtype
Vikariat
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
31-01-2019
Oprettet
11-01-2019
Arbejdssted: Rødovre Jobcenters Jobteam1