Engagerede og dygtige pædagoger til fantastisk SFO II på Hendriksholm Skole

Om jobbet

SFO II-Klub 27 på Hendriksholm Skole søger en engageret og faglig pædagog 30,5 timer om ugen i en tidsbegrænset stilling fra 1. september 2019 eller snarest derefter til 31. marts 2020. Vi søger også en pædagog til en barselsstilling på 35 timer om ugen fra 1. september 2019 til 31. december 2020.

Klub 27 er en SFO II på Hendriksholm Skole med ca. 240 børn fra 3. til 6. klasse. Vi har åbent mandag, onsdag og fredag i tidsrummet kl. 14 til17, tirsdage og torsdage til kl. 20.

Den primære arbejdstid for vikariatet på 30,5 timer om ugen ligger i tidsrummet 12-17 i SFO II/Klub 27 med én fast dag om ugen til kl. 20.

Resten af arbejdstiden er til personalemøder som ligger en gang om ugen om formiddagen, og til 1-2 aftenmøder/aktiviteter pr. måned som er efter kl. 17.

Barselsvikariatet vil være som ovenstående og derudover vil der være UUV timer (understøttende undervisning) på mellemtrinnet.

I Klub 27 er bl.a. daglige aktiviteter i computerrummet, i hobbyrummet, i køkkenet og i hallen. Vi har gode udearealer, hvor vi har adgang til udekøkken, bålplads, skaterrampe, legeplads, multibane og et stort græsareal. Derudover har vi løbende forskellige projekter og arrangementer, som aftenevent, teater, parkour, gøgl, flerdagsture og meget andet.

Med afsæt i mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger i folkeskoleloven, tilbyder vi målrettede indsatser i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger.

Din profil

Du er uddannet pædagog med erfaring i arbejdet med børn i alderen 9 til 12 år.

Vi forventer at du er positiv og ressourcefokuseret og kan indgå i alle aktiviteter med engagement, faglighed og ikke mindst, at du har et anerkendende menneskesyn.

Du er robust, har humor og er aktiv deltagende og derudover er du en fleksibel, stabil og alsidig pædagog, der vægter det gode samarbejde, og samtidig er du god til at tage ansvar og arbejde selvstændigt.

Vi forventer at du er fagligt velfunderet, reflekterende og nysgerrig, og har fokus på at udvikle den pædagogiske praksis i hverdagen. Endelig skal du kunne dokumentere dit pædagogiske arbejde både mundtligt og skriftligt.

For begge stillinger vil det være en fordel, hvis du har særlige kompetencer indenfor:

  • sund mad til og med børn
  • bål og udeliv
    • Teknologi/innovation f.eks. gennem kodning, programmering m.m.

Derfor skal du vælge os

Vi er en faglig, refleksiv og engageret personalegruppe. Vores pædagogik tager afsæt i den anerkendende tilgang, derudover er humor og positivt sind noget vi vægter meget højt.

I Klub 27 lyder vores mission, at vi er kompetente pædagoger og gode rollemodeller, som til enhver tid har fokus på trivsel og udvikling hos det enkelte barn og på børnegruppen. Med vores pædagogiske faglighed og mangfoldige aktiviteter skaber vi mulighed for, at det enkelte barn kan indgå i inkluderende fællesskaber. Vi møder børnene anerkendende, vi er nysgerrige og lyttende overfor børnene, så de føler og oplever sig set, hørt og forstået.

Derudover er vores overordnede vision, at vi i Klub 27 tager det pædagogiske arbejde alvorligt, og ønsker at skabe et inspirerende fritidsmiljø, hvor respekt, frihed og medbestemmelse er i fokus, og hvor børnene har mulighed for, at udvikle sociale og individuelle kompetencer.

SFO II/Klub 27 ligger tæt på offentlige transportmidler med ca. 500 meter til Rødovre Station.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder/souschef Bettina Imre på tlf. 36 37 84 52, hvis du vil høre nærmere.

Arbejdssted: SFO Hendrikholm Skole, Hendriksholms Boulevard 20.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 22. august 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler mandag og onsdag i uge 35.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701794
Antal stillinger
1
Jobtype
Vikariat
Arbejdstid
Deltid
Ansøgningsfrist
22-08-2019
Oprettet
09-08-2019
Arbejdssted: Hendriksholm SFO - Cafe