Engageret og dygtige pædagoger til fantastisk SFO II på Hendriksholm skole

Om jobbet

2 stillinger på 32 t. pr. uge fra 15. marts 2019 eller snarest derefter. SFOII-Klub 27 på Hendriksholm skole søger to engagerede og faglige pædagoger 32 timer om ugen fra d. 15. marts 2019 eller snarest derefter. Den ene stilling er en fast stilling, og den anden er en tidsbegrænset barselsstilling til 15. december 2019. Klub 27 er en SFO II på Hendriksholm Skole med ca. 240 børn fra 3. til 6. klasse. Vi har åbent mandag, onsdag og fredag i tidsrummet kl. 14 til17, tirsdage og torsdage til kl. 20. Gældende for begge stillinger er, at den primære arbejdstid ligger i tidsrummet 12-17 i SFO II/Klub 27 med én fast dag om ugen til kl. 20. Resten af din arbejdstid er til personalemøder som en gang om ugen om formiddagen, og til 1-2 aftenmøder/aktiviteter pr. måned som er efter kl. 17. I Klub 27 er b.la. daglige aktiviteter i computerrummet, i hobbyrummet, i køkkenet og i hallen. Vi har gode udearealer, hvor vi har adgang til udekøkken, bålplads, skaterrampe, legeplads, mulitibane og et stort græsareal. Derudover har vi løbende forskellige projekter og arrangementer, som aftenevent, teater, parkour, gøgl, flerdagsture og meget andet. Med afsæt i mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger i folkeskoleloven, tilbyder vi målrettede indsatser i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger.

Din profil

Du er uddannet pædagog med erfaring i arbejdet med børn i alderen 9 til 12 år. Vi forventer at du er positiv og ressourcefokuseret og kan indgå i alle aktiviteter med engagement, faglighed og ikke mindst har et anerkendende menneskesyn. Du er robust, har humor og er aktiv deltagende og derudover er du en fleksibel, stabil og alsidig pædagog, der vægter det gode samarbejde, og samtidig er du god til at tage ansvar og arbejde selvstændigt. Vi forventer at du er fagligt velfunderet, reflekterende og nysgerrig, og har fokus på at udvikle den pædagogiske praksis i hverdagen. Endelig skal du kunne dokumentere dit pædagogiske arbejde både mundtligt og skriftligt. For begge stillinger vil det være en fordel, hvis du har særlige kompetencer indenfor: • Teknologi/innovation f.eks. gennem kodning og programmering • Kreativitet • Sund mad til og med børn.

Derfor skal du vælge os

Vi er en faglig, refleksiv og engageret personalegruppe. Vores pædagogik tager afsæt i den anerkendende tilgang, derudover er humor og positivt sind noget vi vægter meget højt. I Klub 27 lyder vores mission, at vi er kompetente pædagoger og gode rollemodeller, som til enhver tid har fokus på trivsel og udvikling hos det enkelte barn og på børnegruppen. Med vores pædagogiske faglighed og mangfoldige aktiviteter skaber vi mulighed for, at det enkelte barn kan indgå i inkluderende fællesskaber. Vi møder børnene anerkendende, vi er nysgerrige og lyttende overfor børnene, så de føler og oplever sig set, hørt og forstået. Derudover er vores overordnede vision, at vi i Klub 27 tager det pædagogiske arbejde alvorligt, og ønsker at skabe et inspirerende fritidsmiljø, hvor respekt, frihed og medbestemmelse er i fokus, og hvor børnene har mulighed for, at udvikle sociale og individuelle kompetencer. SFO II/Klub 27 ligger tæt på offentlige transportmidler med ca. 500 meter til Rødovre station.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhand-lingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere kan du søge på www.rk.dk . Du er også meget velkommen til at komme og besøge os, eller du kan kontakte afdelingsleder/souschef Bettina Imre på tlf. 36 37 84 52, hvis du vil høre nærmere.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 04. marts 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning. Vi forventer at holde samtaler onsdag d. 6. marts 2019

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.

Sags-Id
175.0000004701614
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
04-03-2019
Oprettet
08-02-2019
Arbejdssted: Hendriksholm SFO - Cafe