Page Title

Single Job

Formand til Vej og Park i Rødovre Kommune

Om jobbet

Vej og Park i Rødovre Kommune søger en formand med erfaring inden for vejområdet. Vejformanden skal sikre den daglige planlægning, kvalitetssikring og tilsyn med forskellige aktiviteter langs vejene. Du skal i tæt samarbejde med den tilsynsførende på vejområdet og to formænd på parkområdet, varetage ledelsen af den daglige drift.

Vej og Park er organiseret i en driftsafdeling og en anlæg og myndighedsafdeling.

Vej og Park har ansvaret for myndighedsbehandling på vejområdet, samt drift og vedligehold af kommunens vejnet, kommunale arealer både offentlige arealer og de arealer der er anlagt i tilknytning til kommunens institutioner. Der er er ca. 23 medarbejdere beskæftiget med vejdrift. Derudover har driftsafdelingen et værksted med seks medarbejdere. Formanden på vej indgår dagligt i et ledelsesteam med de øvrige formænd og understøttes administrativt af 2 medarbejdere.

Formandens opgaveportefølje omfatter ansvaret for at byens veje, fortove og pladser er rene og vedligeholdte i forhold til belægning, ukrudtsbekæmpelse, afmærkning og øvrigt byinventar, samt diverse ad hoc opgaver på det kommunale vejnet. Desuden har afdelingen ansvaret for vinterberedskabet – snerydning og glatførebekæmpelse.

Som formand jongleres der mellem en bladning af administrative og praktiske opgaver. Du skal forestå den daglige personaleledelse, afholdelse og deltagelse i møder, sagsbehandling, opgaveplanlægning og styring, deltagelse i arbejds- og projektgruppe og, deltagelse i vintervagten og disponering af udkald.

I samarbejde med afdelingens personale og forvaltningen i øvrigt er du ansvarlig for løsningen af disse opgaver, og medvirker til sikre det høje serviceniveau vi har i Rødovre Kommune.

Din profil

Vi forventer du har en baggrund som formand eller tilsynsførende i entreprenørbranchen eller fra en anden kommunal driftsenhed, og er indforstået og villig til overarbejde både sommer og vinter.

Herudover lægger vi vægt på, at du har

  • kørekort B.E.
  • gennemslagskraft og handlekraft
  • udpræget situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner
  • erfaring med at bruge IT i opgaveløsningen
  • ”gå på mod” og kan holde humøret højt – også i pressede situationer
  • gode kommunikationsevner på dansk, og kan begå dig både myndigt og uformelt.

Derfor skal du vælge os

Du vil få mulighed for at præge løsningen af de enkelte opgaver og udviklingen af afdelingen. Der vil desuden være mulighed for faglig og personlig udvikling.

Vi er en dynamisk afdeling med engagerede medarbejdere. Vi vægter det gode samarbejde både i og på tværs af afdelingerne højt, og ved at når vi udnytter hinandens styrker står vi stærkest. Du vil indgå i et samspil med værkfører, andre formænd, samt øvrige kolleger bestående af markpersonale, værkstedspersonale, projektledere med høj faglighed indenfor vej og parkområdet og med byens borgere, erhverv og brugere.

Rødovre Kommune er i en rivende udvikling, som medfører store og spændende vejprojekter. Her vil du blive en aktiv spiller og være med til at sikre gode forhold for trafikanterne i en lille tætbefolket bykommune. Selvom vi er en lille bykommune er der plads til store tanker og ideer.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Det er en fuldtidsstilling med start 1. august 2023.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder Peter Iversen 36 37 72 34 eller tilsynsførende Kenneth Lauritsen på tlf. 36 37 72 36.

Arbejdssted: Vej- og Park, Tæbyvej 77.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 1. juni 2023. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Om os

Rødovre Kommune har røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og holdtræning.


Sags-Id
175.0000004703517
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
01-06-2023
Oprettet
24-04-2023
Arbejdssted: Vejdrift