Koordinerende ungesagsbehandler til unge psykisk sårbare og/eller kriminalitetstruede unge

Om jobbet

Vi søger en sagsbehandler til unge aktivitetsparate og unge på ressourceforløb i alderen 16 - 29 år.

Afklaring og udvikling af arbejdsevne med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. Koordinering af tværfaglige indsatser samt støtte til opstart og fastholdelse af uddannelse eller arbejde er det primære i ungesagsbehandler funktionen.

Målgruppen er opdelt i to. Unge med svære sociale og helbredsmæssige udfordringer, som vanskeliggør mål om uddannelse og fremtidigt arbejde. De er ofte udfordret af autisme, skizofreni, personlighedsforstyrrelse og kan være udviklingshæmmede.  Den anden gruppe er kriminalitetstruede unge, der kan have misbrug og aggressiv fremtoning. De er ofte udfordret af deres adfærd og har brug for støtte til at takle den.

Du vil få mulighed for at arbejde med begge målgrupper samlet eller bare den målgruppe som du brænder allermest for. 

Rehabiliteringsgruppen arbejder systematisk med afklaring af kommunens unge i målgruppen, så der iværksættes en individuel tværfaglig plan for den unge, som er afgørende for, at den unge på sigt bliver selvforsørgende på ordinære eller særlige vilkår, eksempelvis i et fleksjob.

Din profil

Din opgave er blandt andet at afklare og klargøre den unges sag med henblik på forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Med udgangspunkt i et samlet mål og formål for den videre plan og proces, koordinerer og planlægger du indsatser i samarbejde med den unge, dennes netværk og samarbejdspartnere.

Sammen med dine meget kompetente kolleger skal du, ud fra en empowerment-tankegang, motiverer den unge til at fokusere på ressourcer samt afklare og udvikle den unges arbejdsevne henimod ordinært arbejde/ uddannelse eller fleksjob. Derudover koordinerer og samarbejder du med fagpersonale fra behandlingssteder, støttekontaktpersoner, personer i den unges netværk mv.

Du trives i og sætter pris på, et tæt samarbejde med dine kolleger i gruppen, og er samtidig ansvarlig i forhold til at:

  • Motivere den unges fokus på ressourcer.
  • Indsamle relevant lægelig- og socialfaglig dokumentation til rehabiliteringssagen samt samarbejde med den unge i forbindelse med udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del.
  • Forholde dig til myndighedsarbejdet i rollen. Du træffer afgørelser og ser vigtigheden af udarbejdelsen af den administrative funktion på området, eksempelvis systematiske sagsarbejde og skriftlige fremstillinger.

Du skal have en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver eller lignende.

Det er vigtigt at du har et indgående kendskab til målgruppen LAB §§ 2.13 og 2.11 og at du har forståelse for og trives med de længerevarende sagsforløb.

Fordi du arbejder i en myndighedsrolle er det afgørende, at du har viden om den lovgivning, der danner rammen om rehabilitering og ressourceforløb. Du er desuden god til løbende at holde dig ajour med afgørelser og lovgivning.

Du arbejder tæt med den unge. Det er derfor vigtigt, at du som person er god til at skabe kontakt og har en høj grad af troværdighed. Du har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til en omskiftelig arbejdsdag.

IT-mæssigt har du erfaring med MOMENTUM, Netforvaltning Sundhed, Mediconnect, SBSYS og NIS.

Derfor skal du vælge os

Ungeenheden er en velfungerende afdeling hvor du oplever god støtte og sparring fra ledelse og 25 kompetente kolleger. Rehabiliteringsteamet har fem sagsbehandlere og en  halv administrativ konsulent. Alle i teamet har en høj grad af faglighed og elsker at nørde med jura og faglighed til den rigtige løsning er fundet.

Vi arbejder systematisk og tværfagligt, med stor fokus på metodeudvikling og fælles energi, hermed opnår vi de gode resultater.

Ungeenheden lægger vægt på det gode arbejdsmiljø herunder stor indflydelse på eget arbejde, en dialogbaseret arbejdsform, humor og uhøjtidelig ledelsesstil.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med opstart 1. oktober 2019.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte teamchef Vigga Hassing Pedersen 36 37 70 33, sagsbehandler Heidi Lind Jensen 36 37 73 86 eller sagsbehandler Amanda Wortmann 36 37 71 28.

Arbejdssted: Rødovre Jobcenter, Egegårdsvej 66.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 30. august 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler uge 39 – 2019.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701789
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
30-08-2019
Oprettet
06-08-2019
Arbejdssted: Rødovre Jobcenters Aktivteam