Lærer til en lille STU i store smukke rammer

Om jobbet

STU’en i Rødovre søger en lærer på fuld tid fra den 1. august 2019.

Din profil

Vi forventer at du:

 • har viden eller interesse for at arbejde pædagogisk med unge mennesker, som er udviklingshæmmede eller har særlige behov
 • er engageret, god til at samarbejde og møder på arbejde med energi og godt humør
 • har erfaring i arbejdet med autister
 • kan undervise i musik
 • kan indgå i relationer og arbejde med eleverne, med respekt for deres særlige liv og ret til medbestemmelse
 • giver dig til kende i faglige diskussioner og evner at reflektere fagligt over din praksis
 • er loyal over for fælles beslutninger
 • kan målsætte og arbejde målrettet inden for elevens personlig- sociale- og faglige målsætning
 • kan beskrive elevens udvikling i en uddannelsesplan
 • kan arbejde på pc
 • kan samarbejde med diverse aktører i elevens liv - fx pårørende og sagsbehandler
 • har lyst til at arbejde med Virtual reality.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder en engageret arbejdsplads med faglige udfordringer som er i udvikling. Fra 1. august i år starter vi en autistlinje op, hvor du kan få indflydelse på hvordan vi skal arbejde.

I samarbejde med dit team skal du få praksis til at fungere i Tårnet STU. Du bliver kontaktperson for fem elever og kommer til at fokusere på Virtual reality, idræt og fitness i undervisningen. Vi lægger vægt på den styrkebaserede undervisning, sunde relationer og sociale færdigheder.

Vi underviser i aktiv hverdag, idræt, fitness, LIV, kreative-, praktiske værksteder, musik og tilbyder fagfaglig undervisning der fremmer den enkeltes muligheder.

På STU’en bruger vi skrift, billeder, IT med mere i undervisningen.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte, og lægger stor vægt på arbejdet med relationer og sociale færdigheder.

Undervisningen foregår i et inddragende/trygt læringsmiljø og vi arbejder med den enkeltes forståelse af egne muligheder og udfordringer.

Vi tager på studietur en gang om året og der kan være aftenarbejde i forbindelse med arrangementer med de unge eller møder.

Om os
Tårnet STU Rødovre, er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, for udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 – 25 år. STU’en er oprettet efter ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”.

Eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelse indenfor bl.a. autismespektret.

Vi har en ordinær linje og opstarter en linje for autister.

Eleverne kommer bl.a. fra specialklasserækker, gruppeordninger samt specialskoler.

Vi ser det som vores Kerneopgave, at skabe tryghed for den enkelte, til udvikling og læring, igennem arbejde med målsætninger.

Vi har plads til 25 elever.

Ansatte i Tårnet STU er pt.: 4 skolepædagoger, 1 lærer, 1 administrativ medarbejder og 1 daglig leder.


Vi har tilknyttet en pedel funktion som deles mellem flere enheder på matriklen.

Vi er en del af en større organisation, som vi samarbejder med på tværs. Bl.a. er vi repræsenteret i et lokalt MED-udvalg.

Vi hører under Social- og Psykiatriafdelingen i Rødovre.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte teamleder Lotte Petersen 36 37 90 60.

Arbejdssted: STUen i Rødovre Kommune, Nyholms Alle 47 D, 1.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 5. juni 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes i  uge 24, 2019

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701713
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
05-06-2019
Oprettet
16-05-2019
Arbejdssted: STU'en Nyholm Alle