Pædagoger til helt ny institution i Rødovre

Om jobbet

Vi søger pædagoger, 37 timer om ugen, som vil være med fra start til at forme en helt ny institution med ”Den styrkede pædagogiske læreplan” i hånden. Vi vil have særligt fokus på legen, læringsmiljøer, børnefællesskaber, deltagelsesmuligheder og evalueringskultur. 

 

Børneinstitutionen Kæret åbner for børn d. 01.11. På sigt skal vi op på 160 enheder fordelt på 8 grupper. Kæret er en midlertidig institution for 5 år, men stillingen er permanent i kommunen.

 

Som pædagog skal du være med til at indrette et helt nyt hus, planlægge opstart og modtagelse af børn og familier, når vi åbner. Sammen går vi i detaljen om, hvilket dagtilbud vi ønsker at være, og hvordan vi udfører praksis i hverdagen i mødet med børn og familier.

Din profil

Du skal have en stærk pædagogfaglig profil, have lyst og fantasi til at ”starte på ny”, være dynamisk tænkende og være interesseret i hele tiden at justere praksis til det bedste alternativ og videreudvikling.
Der er brug for pædagoger, der vil give det ekstra, det kræver at starte en ny institution op, og kunne rumme, at der ikke er et ”plejer”, men at vi skaber, mens vi arbejder.
Vi har brug for pædagoger, der både kan se muligheder i naturen, spille musik, synge, bygge klodser, løse konflikter, sprogudvikle, inspirere til og udvikle lege, arbejde struktureret, være spontane, se muligheder og meget andet. Pædagoger der tager ansvar for læringsmiljøet – både det fysiske, det psykiske og det æstetiske, og som har øje for egne og kollegers kompetencer og potentialer.
Du skal desuden være gearet til at give forældre den nødvendige vejledning og guidning, den enkelte kalder på og bruge de tværfaglige samarbejdspartnere, der er i kommunen.

Derfor skal du vælge os

Du skal vælge os, hvis du har visioner for faget, fordi der er mulighed for at sætte dit eget præg, og der er plads til at afprøve nyt i praksis sammen med resten af personalegruppen.
Kæret skal være et godt og udviklende sted at være for både børn og voksne. Som medarbejder er man en del af en kultur for hele tiden at gøre det bedste for det gode børneliv og det gode arbejdsliv blandt andet via selvrefleksion.
Kæret ligger i et boligområde med stor mangfoldighed, hvor vi søger at udvide samarbejde med sundhedsplejeske og skole/SFO med henblik på at give alle børn de bedste deltagelsesmuligheder.

I Kæret vil vi arbejde ud fra målet om at styrke barnets læring, trivsel, udvikling og dannelse – blandt andet med LTU som redskab.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på www.rk.dk. Du er også velkommen til at kontakte leder Karin Langgaard Reffstrup, cn23163@rk.dk.

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning med relevante bilag og referencer senest den 20.08. kl. 23.59. Klik på knappen ”søg job” for at sende din ansøgning.     

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uan-set køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701782
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
28-08-2019
Oprettet
29-07-2019
Arbejdssted: Børneinstitutionen Solen/Vuggestuen Carl