Socialrådgiver/socialformidler til fastansættelse i Visitationsteamet i Børne- og Familieafdelingen

Om jobbet

En af vores kolleger har søgt nye udfordringer, hvorfor vi søger en erfaren rådgiver til de spændende og udfordrende opgaver, der ligger i Børne- og Familieafdelingens Visitationsteam. Stillingen er på 37 timer ugentligt ansættelse snarest muligt eller fra den 1. april 2019.

Som rådgiver i Visitationsteamet bliver du en del af vores faste tværfaglige teams på skoler og i daginstitutioner, hvor den primære opgave er konsultativ bistand. Ligeledes er vi fra 1.februar 2019 startet som fremskudt socialrådgiver på folkeskolerne, så du skal sidde en halv dag om ugen på en fast skole og yde konsultativ bistand til børn, forældre og professionelle.

Du vil være forankret i afdelingen, hvor du sammen med dine tre erfarne kollegaer vil dele vagtopgaver, såsom 24-timers vurdering af underretninger, håndtering af akutte henvendelser, samt vurdering af hvorvidt der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, jf. Servicelovens § 50. Vi arbejder med tidlig forebyggelse ved opsporing og indsats til udsatte børn/unge og deres familier, og kortere afgrænset samtaleforløb jf. Servicelovens §11.

Udover dine tre kollegaer i teamet, og de øvrige rådgiverteams i huset, vil dine tætteste samarbejdspartnere være skoler, daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker og Politi.

Der er ugentlige teammøder med deltagelse af socialfaglig leder, ekstern supervision og et fagligt mødeforum hver måned med alle socialrådgiverne i afdelingen. Vi har et introforløb i opstartsfasen.

Din profil

Vi forventer, at du har uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler, og i øvrigt er faglig stærk.

Vi forventer, at du kan overskue og håndtere en til tider hektisk og alsidig hverdag, og kan arbejde selvstændigt samt at du tør byde ind i tværfaglige sammenhænge, og har erfaring med at lave socialfaglige vurderinger i komplekse familiesager.

Da vi vægter faglig udvikling højt i gruppen håber vi, at du som vores kommende kollega er aktivt deltagende og fagligt engageret. Det er vigtigt, du selv er åben for at blive udfordret fagligt på teammøder og i supervisionsrummet

Vi ønsker, at du bidrager med et godt humør og en aktiv indstilling til at fremme det gode sociale arbejdsmiljø.

Derfor skal du vælge os

Du vil få stor mulighed for at udfolde og udvikle dig selvstændigt og fagligt, da en stor del af arbejdet indebærer medinddragelse og selvbestemmelse.

I Børne- og Familieafdelingen har vi et Specialteam med fire rådgivere, et Børne- og Familieteam med ti rådgivere, og et Visitationsteam med fire rådgivere.

Vi har derudover egne familieplejekonsulenter, familiebehandlingstilbud med psykologer og familiekonsulenter, fødselssamarbejde, støttekontaktpersoner, skole-socialbehandlingstilbud og vores eget børnehus. Til en række af de administrative opgaver i afdelingen, har vi et administrativt team på tre.
I ledelsen er der en afdelingschef og to socialfaglige ledere og en administrativ leder.

Vi arbejder i IT-systemet SBSYS.

Vi har i de sidste tre år modtaget undervisning og øvet os i brugen af den løsningsfokuserede tilgang i arbejdet med børn/unge og deres familier.

For os har det sociale samvær en stor værdi, både i teamet og i afdelingen. Vi har flere gode traditioner, der styrker det kollegiale sammenhold. Udover det har vi flextid.

Løn og ansættelsesvilkår

Hvis du vil vide mere

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest torsdag den 21. februar 2019 kl. 10. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26. februar 2019.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701613
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
18-02-2019
Oprettet
08-02-2019
Arbejdssted: Visitations- og Specialteamet