To pædagoger til barselsvikariater

Om jobbet

Børneinstitutionen Rønneholm søger to uddannede pædagoger:

En til et 37 timers barselsvikariat i vores ene vuggestue, hvor børnene er i alderen 0 – 2 ½ år. Vikariatet er fra 1. juli 2019 til udgangen af 2020.

Det andet vikariat er på 35 timer til vores ene børnehavegruppe, hvor børnene er fra 3 ½ - 6 år. Vikariatet er fra 1. juli 2019 til 1. maj 2020.

Rønneholm er en daginstitution i en rivende udvikling med ca. 215 børn i alderen 0-6 år og 50 ansatte fordelt på tre afdelinger.

Vi arbejder i et positivt og anerkendende arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på børneperspektivet i alle aspekter af vores dagligdag.
 
Her er aldersopdelte aktiviteter på tværs af huset, så du skal være åben overfor at arbejde med forskellige kollegaer.

Din profil

I Rønneholm arbejder vi hele tiden på at udvikle os. Du skal derfor være motiveret for at indgå i et reflekterende samarbejde med dine kollegaer om nye pædagogiske tiltag. Samtidig skal du være imødekommende og respektfuld overfor de igangværende processer.

Det er vigtigt, du er fysisk og psykisk robust, har kompetence og lyst til at udvikle, implementere og evaluere pædagogisk praksis.

Du skal have lyst og interesse i at arbejde med fælleskaber - både i børne- og voksenhøjde.

Vi forventer, at du har motivation for at arbejde struktureret med planlægning, evaluering og dokumentation. Du kan tage selvstændigt ansvar, følge planlagte aktiviteter til dørs og søge sparring hos dine kollegaer og din ledelse.

Ligesom os tager du et praktisk og et pædagogisk ansvar i Rønneholm og har et stort fagligt engagement.

Derfor skal du vælge os

I Rønneholm arbejder vi på tværs og har fokus på at skabe faglig udvikling og en fælles kultur. Vi ser huset som en helhed og er altid åbne for nye innovative tanker og idéer.

Vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi systematisk arbejder med de pædagogiske læreplaner, fokusbarn, legens betydning samt evalueringskultur. Vi har fokus på barneperspektivet, når vi løser vores pædagogiske opgaver og arbejder bevidst med læringen i vores dagligdagsaktiviteter, projekter og rutiner.

I voksenhøjde arbejder vi med inklusion i et inkluderende og positivt psykisk arbejdsmiljø med fokus på social kapital. 

I Rønneholm har vi et positivt menneskesyn med en anerkendende og nærværende tilgang i samspillet med børnene, forældrene og kollegaerne.
 
Vi har fokus på at se det enkelte barns initiativer og lægger vægt på et omsorgsfuldt og trygt miljø, hvor smil og latter er vigtigt.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte leder Jeanne Hansen eller souschef Jannie Baun på 36 37 86 19.

Arbejdssted: Børneinstitutionen Rønneholm, Rønneholmsvej 2.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 24. maj 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Vo forventer at holde ansættelsessamtaler 27. maj 2019 mellem 10.00 og 15.00

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701698
Antal stillinger
1
Jobtype
Vikariat
Arbejdstid
Deltid
Ansøgningsfrist
24-05-2019
Oprettet
07-05-2019
Arbejdssted: Børneinstitutionen Rønneholm