To tale-hørekonsulenter til Pædagogisk Udviklingscenter (PUC)

Om jobbet

Pædagogisk Udviklingscenter, Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Kommune søger to tale-hørekonsulenter pr. 1. april 2019. Begge stillinger er på 30 timer om ugen.

Arbejdsopgaverne omfatter betjening af et antal dagtilbud, almen skole og børn med verbal dyspraksi eller inkonsistente fonologiske vanskeligheder som specialområde. Specialområdet varetages i samarbejde med kollega.

I Tale-hørekonsulentgruppen er vi otte tale-hørekonsulenter og en daglig leder.

På PUC arbejder vi ud fra et systemteoretisk grundlag, og vores kerneopgave er at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling. Derudover har vi fokus på vigtigheden af, at alle børn får mulighed for at lære i og gennem deltagelse i fællesskaber på både dag- og skoleområdet.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en bred børnelogopædisk erfaring.

Du kan sætte din logopædiske viden i spil i en helhedsorienteret tilgang til både konsultativ indsats på individ- og gruppeniveau og ved individuelle undervisningsforløb.

Vi vægter gode samarbejdskompetencer og gerne erfaring med tværfagligt samarbejde. Dine evner til at organisere og arbejde selvstændigt er væsentlige.

Vi forventer, at du vil være en aktiv deltager i udvikling og kvalificering af den logopædiske opgaveløsning i Rødovre Kommune og i tale-hørekonsulentgruppen.

Du har diplom i logopædi eller kandidat i audiologopædi.

Vi glæder os til at ansætte dig, som er kreativt tænkende, anderkendende og konstruktiv.

Derfor skal du vælge os

Rødovre Kommune er en kommune i stærk vækst og udvikling – ikke mindst på dagtilbudsområdet, hvor der både etableres og udbygges.

Vi er en tale-hørekonsulentgruppe med bred aldersfordeling og mangeårig erfaring.  Vi prioriterer videndeling, faglig udvikling af praksis og implementering af nyeste viden inden for audiologopædi. 

PUC er en inspirerende og dynamisk arbejdsplads med et godt og innovativt arbejdsmiljø og en kultur præget af åbenhed og nysgerrighed. 

Vi har løbende fokus på udvikling af tværfaglige praksisfælleskaber, og i vores daglige opgaveløsning tilstræber vi et højt fagligt niveau og en omgangstone præget af gensidig respekt og humor.

Vore samarbejdspartnere fortæller os ofte, at de oplever en god stemning hos os.

Vi er pt. 45 ansatte fordelt på følgende faggrupper: tale-hørekonsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, udviklingskonsulenter, administration og ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk eller på www.puc.skoleintra.dk. Du er også velkommen til at kontakte daglig leder Birte Riedel på 36 37 77 41.

Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter, Tæbyvej 9 – 11.

Ansøgning

I din ansøgning beder vi dig lægge vægt på at beskrive, hvilke kompetencer og erfaringer der gør, at du kan varetage opgaverne, hvad der motiverer dig i forhold til opgaverne og til at søge stillingen.

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 10. februar 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler 25. februar 2019.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701593
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Deltid
Ansøgningsfrist
10-02-2019
Oprettet
10-01-2019
Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter