Udviklingsorienteret børnefysioterapeut

Om jobbet

Fysio- og ergoterapienheden på Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) søger barselsvikar for fysioterapeut til børneområdet på fuld tid fra 7. august 2019.

Fysio- og ergoterapienheden består af fire ergoterapeuter, fem fysioterapeuter og afdelingsleder.

Vi arbejder på et systemisk grundlag og har altid et inkluderende perspektiv på opgaveløsningen.

Arbejdsopgaverne er i mellemtrinnet på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen (HTS), hvor du bliver en del af et PPR-team, der har fokus på tværfaglig videndeling og fælles faglig udvikling. Opgaven består af undervisningsrelateret fysioterapi i tæt samarbejde med lærere og pædagoger, vedligeholdelsestræning og i mindre grad genoptræning. 

Arbejdstiden er fordelt på 41 uger i løbet af skoleåret, så den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid svarer til ca. 40 timer jf. decentral arbejdstidsaftale.

Din profil

Du

  • har gerne erfaring med børn med særlige behov og bred faglig viden om fysioterapi til børn
  • har lyst til at udvikle og kvalificere det tværfaglige samarbejde omkring børnene og deres forældre
  • er god til at samarbejde.

Det er vigtigt, du er god til at organisere og kan arbejde selvstændigt.  Du er en teamspiller, kan lytte og reflektere over egen praksis.

Vi glæder os til at ansætte dig, som er kreativt tænkende, anerkendende og konstruktiv.

Derfor skal du vælge os

Vi er et godt team med en bred aldersfordeling og mangeårig erfaring med børnefysioterapi.

PUC er en inspirerende og dynamisk arbejdsplads med et godt og innovativt arbejdsmiljø og en kultur præget af åbenhed og nysgerrighed. 

Vi har løbende fokus på udvikling af tværfaglige praksisfælleskaber, og i vores daglige opgaveløsning tilstræber vi et højt fagligt niveau. Vores omgangstone er præget af gensidig respekt, anerkendelse, med plads til humor og socialt fællesskab.

På PUC er vi pt. 45 ansatte fordelt på følgende faggrupper: fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-hørekonsulenter, psykologer, udviklingskonsulenter, administration og ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på www.rk.dk , eller du kan læse mere om PUC på www.puc.skoleintra.dk.

Du er velkommen til at kontakte os over telefonen: afdelingsleder Birte Riedel, tlf. 36 37 77 41
ergoterapeut Rikke Hermann og tillidsrepræsentant Kamilla Friis tlf. 36 37 90 59

Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter, Tæbyvej 9 – 11.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 3. juni 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler 19. juni 2019.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701703
Antal stillinger
1
Jobtype
Vikariat
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
03-06-2019
Oprettet
09-05-2019
Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter