Udviklingsorienteret psykolog faglig leder til Pædagogisk Udviklingscenter/PPR

Om jobbet

Pædagogisk Udviklingscenter, Børne- og Kulturforvaltningen Rødovre Kommune, søger en psykolog faglig leder fra den 1. april 2019.

Rødovre Kommune er en moderne velfærdskommune med en stor befolkningstilvækst og et stærkt lokalsamfund indenfor børn og unge, fritid, kultur m.m.

På Pædagogisk Udviklingscenter arbejder vi alle ud fra et systemteoretisk grundlag, og vores kerneopgave er at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling. Derudover har vi fokus på vigtigheden af, at alle børn og unge får mulighed for at lære i og gennem deltagelse i fælleskaber på såvel som dag- og skoleområdet.

Som psykologfaglig leder skal du blandt andet:

  • Indgå i relevante kommunale samarbejdsfora der understøtter Rødovre Kommunes forskellige udviklingstiltag på dag- og skoleområdet.
  • Indgå i og samarbejde med ledergruppen(leder af PUC og daglig leder for tale-høre konsulenter og ergoterapeuter og fysioterapeuter på PUC i relation til implementering af PUC ’s handleplan m.m.
  • I samarbejde med ledergruppen på PUC at tilrettelægge og deltage i diverse udviklingsmøder.
  • Være Daglig leder for 10 psykologer og en pædagogisk psykologisk konsulent.
  • Koordinere og tilrettelægge arbejdsfordeling i psykologgruppen.
  • Planlægge, lede og facilitere psykologmøder.
  • Være daglig sparringspartner for alle i psykologgruppen samt supervisere psykologer uden autorisation.
  • Deltage i tværfaglig kommunal visitationsgruppe. 

Den psykolog faglige leder refererer til lederen af PUC.

Din profil

Vi forventer, at du er uddannet cand.psyk eller cand. pæd. psyk., og at du har en systemteoretisk tilgang i opgaveløsningen og har erfaring med et innovativt PPR arbejde.

Du skal være god til at kommunikere, og vi lægger vægt på, at du har et organisatorisk og konsultativt blik samt er nysgerrig på, hvordan vi løbende samskaber og udvikler vores kerneopgave.

Derudover forventer vi, at du har dokumenteret erfaring med strategisk ledelse og ledelse af forskellige forandringsprocesser, erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt erfaring med økonomivurdering.

Derfor skal du vælge os

PUC er en inspirerende, dynamisk og innovativ arbejdsplads præget af et (super) godt tværfagligt samarbejde.

Vi er psykologer, udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, administration og ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte leder af PUC Anne-Marie Rødtnes på 36 37 77 01.

Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter, Tæbyvej 9 – 11.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 23. januar 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701567
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
23-01-2019
Oprettet
03-01-2019
Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter