Valhøj Skole søger en lærer til PCA

Om jobbet

Vi søger en lærer til skolens pædagogiske center for autisme PCA. Du har indgående kendskab til det specialpædagogiske felt og kan undervise fagligt bredt, men med en matematik/naturfaglig profil, evt. tysk.
Stillingen er som udgangspunkt på mellemtrins regi, hvor et af fagene vil være matematik, andre fag kunne være idræt, naturfaglige fag, samt innovation og teknologi.

PCA skal bruge lærere med en tydelig, struktureret og ambitiøs tilgang til hverdagen. Du skal desuden være dedikeret til arbejdet med børn med særlige behov og udfordringer.

Din profil

Vi søger en lærer med kvalifikationer indenfor

  • uddannelse og/eller erfaring med specialundervisning, indenfor autismeområdet og ADHD
  • matematik, naturfaglige fag, gerne med erfaring i innovation og teknologi. Evt. tysk

Vi forventer at du

  • kan og vil indgå i et tæt samarbejde med pædagoger, forældre og andre faggrupper 
  • udfordrer dine pædagogiske metoder, for at sikre det enkelte barn størst mulig trivsel, læring og udvikling 
  • kan tænke ud af boksen og er emne- og projektorienteret
  • har humør og en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger.

Derfor skal du vælge os

Om os
PCA er en af Rødovre Kommunes specialtilbud for elever med vanskeligheder indenfor Autismespektret og ADHD med potentiale indenfor normalbegavelsesområdet. PCA arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven. Eleverne visiteres til skolen gennem PPR i Rødovre Kommune og er et specialundervisningstilbud for ca. 50 elever.
 
PCA fungerer som kompetenceenhed og sparringspartner for kommunens almindelige folkeskoler daginstitutioner og fritidstilbud. PCAs vejledere yder rådgivning, supervision og vejledning til lærere, pædagoger og andre i Rødovre Kommune, som arbejder med inklusion af børn og unge.

Valhøj Skole er inde i en periode med en stor elevtilgang, hvilket betyder vi løbende har brug for flere lærere. Vi har fine udearealer og sætter snart en omfattende helhedsrenovering i gang.
 
Skolen afspejler lokalsamfundets mangfoldighed, den er rummelig og her er højt til loftet.
Vi er en almenskole på tre spor med 700 elever, modtage klasser og PCA med ca. 50 elever. I PCA arbejder vi helhedsorienteret og der er et tæt samarbejde både mellem lærere/pædagoger, og mellem PPR/forvaltningen.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder Mia Garde 35 36 83 85.

Arbejdssted: Valhøj Skole, Rødager Alle 102.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 20. juni 2019. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Om os

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Sags-Id
175.0000004701726
Antal stillinger
1
Jobtype
Fastansættelse
Arbejdstid
Fuldtid
Ansøgningsfrist
20-06-2019
Oprettet
28-05-2019
Arbejdssted: Valhøj Skole