Social- og sundhedsassistentelev

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgningsskema til uddannelse som Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper

Log ind med NemID for at benytte ansøgningsskemaet til hovedforløb for uddannelse som Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Social- og sundhedsassistentelev

Vil du gerne have et job, hvor du i tæt samarbejde med andre fagpersoner og borgerne yder pleje og omsorg? Et job hvor din indsats gør en stor forskel for de mennesker du arbejder for og med? En mulighed for job i mange sektorer. Job muligheder i hele landet og udlandet og på alle tider af døgnet.

Vi kan tilbyde dig en uddannelse, hvor:

 • Du får adgang til andre uddannelser, som f.eks. sygeplejerske,
 • En uddannelsesaftale også er garanti for en praktikplads.
 • Du kan få en gymnasial uddannelse samtidig med, at du uddanner dig stil social- og sundhedsassistent. (EUX = 4 år og 7 måneder)
 • Du som social- og sundhedsassistent indgår i komplekse behandlingsforløb og har koordinerende og vejledende opgaver, så borgeren/patienten oplever sammenhæng både ved sygdom og i sin hverdag. Som social- og sundhedsassistent er du autoriseret sundhedsperson og arbejder selvstændigt med sygepleje- og rehabiliteringsopgaver.

Hvis du kan svare ja, så er en social- og sundhedsuddannelse i Rødovre Kommune noget for dig. 
Søg en uddannelsesaftale i Rødovre
Vi tilbyder dig gode muligheder for at tage en uddannelse, hvor faglighed og læring skabes i et tæt arbejdsfællesskab. Vi har faste uddannede vejledere og strukturerede praktikforløb. Du tilbydes undervisning, der er praksisrelevant, herunder. 3 dages kursus i forflytningsteknik. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvori indgår teori og praktik.

Nærmere om fordeling af teori og praktik perioder: se www.SOSUH.dk

Social- og sundhedsassistentelev

Fold alle ud

Adgangskrav

Hovedforløb til social- og sundhedsassistent er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. Du kan søge uddannelsesaftale, mens du er i gang med at tage grundforløb 2.

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring og/eller en social- og sundhedshjælperuddannelse, bliver din uddannelsesplan lagt på grundlag af en realkompetencevurdering.

For yderligere information se venligst www.SOSUH.dk

Undervisning på skolen

Undervisningen er tematiseret og projektorganiseret. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg. Der anvendes informationsteknologi (IT) i undervisningen. Der er undervisning ca. 6 timer dagligt. Der er indlagt studietimer og temadage. Se venligst mere på www.SOSUH.dk

Praktikken

Hvor foregår praktikken?

Som social- og sundhedsassistentelev er du i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen i Rødovre kommune, Psykiatripraktik enten i Rødovre kommune eller i en anden af regionens kommuner, Desuden vil du have praktik på et af regionens sygehuse. 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, primært dagvagt på alle ugens 7 dage.

Løn

Løn ydes efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrister

 • Hold april 2023
  Ansøgningsfrist 9. december 2022 kl. 12.00
 • Hold juli 2023 inkl. EUX
  Ansøgningsfrist 30. marts 2023 kl. 12.00
 • Hold oktober 2023
  Ansøgningsfrist 1. august 2023 kl. 12.00

Ansøgningsskema findes i toppen af denne side under "Selvbetjening"

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesafsnittet v. Helle Sepstrup 36 37 74 90, hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål.

Vi kan også kontaktes via Digital Post ATT: Uddannelsesafsnittet 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider