Social- og sundhedshjælperelev

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgningsskema til uddannelse som Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper

Log ind med NemID for at benytte ansøgningsskemaet til hovedforløb for uddannelse som Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Social- og sundhedshjælperelev

 • Vil du gerne have en uddannelse, hvor en uddannelsesaftale garanterer dig en praktik plads.
 • Vil du gerne have et job, hvor du i tæt samarbejde med andre fagpersoner og borgerne yder pleje og omsorg?  Du bistår borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Der er fokus på at støtte og motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Du er den røde tråd i borgerens liv.
 • Et job hvor din indsats gør en stor forskel for de mennesker du arbejder for og med? En mulighed for job i primær sektor i hjemmeplejen eller på plejehjem i hele landet og på alle tider af døgnet.
 • En uddannelse, som giver dig 6 måneders merit, hvis du senere ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent.

Hvis du kan svare ja, så er en social- og sundhedshjælperuddannelsen i Rødovre Kommune noget for dig. Søg en uddannelsesaftale i Rødovre.
Vi tilbyder dig gode muligheder for at tage en uddannelse, hvor faglighed og læring skabes i et tæt arbejdsfællesskab. Vi har faste uddannede vejledere og strukturerede praktikforløb. Du tilbydes undervisning der er praksisrelevant, herunder 3 dages kursus i forflytningsteknik.
Uddannelsen varer 14 måneder.
Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvori indgår teori og praktik. Nærmere omkring fordeling af teori og praktik perioder se venligst mere på www.SOSUH.dk

Social- og sundhedshjælperelev

Fold alle ud

Adgangskrav

Hovedforløb til social- og sundhedshjælper er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen. Du kan søge uddannelsesaftale, mens du er i gang med at tage grundforløb 2.

Har du minimum to års relevant erhvervserfaring bliver din uddannelsesplan lagt på grundlag af en realkompetencevurdering

se venligst yderligere på  www.SOSUH.dk

Undervisning på skolen

På SOSUH er undervisningen tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg. Se www.SOSUH.dk

Praktikken

Hvor foregår praktikken?

Som social- og sundhedshjælperelev vil du være i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen i Rødovre kommune.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, primært dagvagt på alle ugens 7 dage. 

Løn

Løn ydes efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrister

  • Hold januar 2023
   Ansøgningsfrist den 31. oktober 2022 kl. 12.00
  • Hold august 2023
   Ansøgningsfrist den 16. maj 2023 kl. 12.00
  • Hold oktober 2023
   Ansøgningsfrist den 21. august 2023 kl. 12.00

  Ansøgningsskema findes i toppen af denne side under "Selvbetjening"

  Yderligere oplysninger

  Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesafsnittet v. Helle Sepstrup 36 37 74 90, hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål.

  Vi kan også kontaktes via Digital Post ATT: Uddannelsesafsnittet

  Mød en studerende

  "Jeg er blevet taget godt imod med åbne arme, og jeg føler mig allerede som en del af arbejdspladsen. Rødovre Kommune passer godt på deres elever, fordi vi elever ikke bare ses som en arbejdsressource, men at vi er her for at lære. Det giver mig faktisk lysten til at komme tilbage igen, når jeg er færdiguddannet."

  Christina, Social- og Sundhedshjælperelev

  Christina, Social- og Sundhedshjælperelev

  Kontaktinformation

  Rødovre Kommune
  Social- og Sundhedsforvaltningen
  Rødovre Parkvej 150
  2610 Rødovre

  Telefon
  36 37 70 00

  Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

  Kontakt og åbningstider